Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 06/12/2023

Първата акция за залесяване на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, съвместно с кампанията CashON на „МиаЗоо“, се проведе на Международния ден на доброволеца – 5 декември. В двора на УМБАЛ „Св. Марина“ доброволци засадиха и укрепиха фиданки на липи, закупени със средства от кампанията.

В продължение на година за всеки кашон от куриерска доставка, който клиентите на „МиаЗоо“ връщаха обратно, вместо да изхвърлят, фирмата заделяше по 30 ст. в полза на каузата за залесяване. Събраните средства бяха дарени на фонд „Лист“ към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Така ползите за природата идваха поне в две направления – веднъж не се унищожаваше хартия и не се изсичаха дървета за производството й, и втори път – залесяваха се градски територии.

През последните години онлайн доставките нараснаха многократно, а с тях и употребената за опаковане на хартия, като кашони, кутии, пликове и др. Посланието, което организаторите на кампанията CashON отправят е, че всеки кашон е дърво, спасено от изсичане. Нека гледаме на него не като на опаковка, а като на ресурс, който може да донесе ползи както на икономиката, така и околната среда. Един кашон може да се употреби до 7 пъти, а след амортизиране да бъдат предаден за рециклиране и превърнат отново в хартия.

От друга страна урбанизацията и презастрояването във Варна през последните години доведоха до драстично намаляване на дърветата. Зелените площи на един варненец са двойно по-малко от нормативно изискуемите. Това влошава градската среда и качество на живот на жителите на морската столица.

След урагана в средата на ноември във Варна бяха пречупени и изкоренени десетки дървета. В двора на университетската болница бурята повали 6 ствола, дебели по 40-60 см. Отделно от това, район „Приморски“ е един от най-желаните за строителни инвестиции. Това става за сметка на стотици дървета и зелени площи, които биват заличавани завинаги от картата на града. Компенсаторните програми обикновено се изпълняват не в пряко засегнатия квартал и не рядко са със спорни резултати.

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие реши да насърчи гражданската инициатива за залесяване на градски терени. Започнахме с проучване на разрешителните режими за засаждане на дървета на обществени площи. Направихме запитване по темата до Община Варна, Областна администрация и Регионалното управление по горите. Проведохме и среща с един от заместник кметовете на града. Целта е да направим анализ на проблемите и да опишем стъпките за издаване на разрешително за засаждане на дървета на обществени терени. Прозрачността на процеса би стимулирала и други компании, подобно на „МиаЗоо“, да организират акции за рециклиране и залесяване.

Приносът на всички участници в кампанията CashON през изминалата година е 300 лв. Със сумата бяха закупени липи и торфена смес. Трудът на доброволците, които засаждаха и експертите, които организираха процеса, беше безвъзмезден. Продължава работата по даване на публичност на процеса за разрешителните режими за залесяване от граждани и социално отговорни компании във Варна.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

СПОДЕЛИ!

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тоотразява официалното становище на Европейския съюз.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина