Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/02/2021

Снимка: Мария Петрова

В първия фермерски уикенд на кампанията „Ела с торба, спаси ела!“ във Варна над 30 души заявиха готовност да участват активно в гражданската инициатива. Всеки от тях дойде на информационния щанд на Фермерския пазар Варна със собствена многократна торба, с която е пазарувал. Там получи талон с перфорация „зелена ела“, който може да върже за пазарската си торбичка, за да не го забравя по време на пазар. За всеки пазарен ден на някой от фермерските пазари в събота и неделя, той ще взема по една „зелена ела“, стига да е изпълнил условието – да е напазарувал с многократна торба. На десетия си пазар първите петима участници, събрали 10 „ели“ получават една от вкусните ни награди – торба с фермерски продукти. Всички останали ще имат възможност да участват в томбола и да спечелят множество атрактивни продукти и услуги. Томболата ще се тегли в последния ден на кампанията – 30 май от 12 ч на Фермерския пазар пред Фестивален и конгресен център. Най-голямата награда обаче остава удовлетворението, че си направил добро за природата, а така респективно и за себе си. Защото си спестил ценни природни ресурси.

 

Малцина си дават сметка, че посягайки към т.нар. „еко“ торби от хартия и биополимери, те хващат брадвата, за да секат. Защото всяко пето дърво на планетата се отсича за производство именно на хартия. С масовото заклеймяване на найлоновите торби и бума в електронната търговия, потреблението на опаковачна хартия нарасна многократно. За производството на хартиени пликове се използват особено дълги и здрави целулозни влакна. Те не могат да се направят от рециклирана хартия, а само от голямо количество сурова дървесина. Получената целулоза се разреждаше с много вода. А за транспорта й се отделят тонове въглероден двуокис. Пътят й до сметището е кратък. Някои се късат още при първото използване. На депото за отпадъци хартията се превръща в метан – един от най-мощните парникови газове.

За производството на „модерните“ биополимерни торби пък са необходими големи количества биомаса. Тя се добива върху огромни територии обработваема земя, която някога е била обезлесена.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина