Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/02/2021

Снимка: Мария Петрова

В първия фермерски уикенд на кампанията „Ела с торба, спаси ела!“ във Варна над 30 души заявиха готовност да участват активно в гражданската инициатива. Всеки от тях дойде на информационния щанд на Фермерския пазар Варна със собствена многократна торба, с която е пазарувал. Там получи талон с перфорация „зелена ела“, който може да върже за пазарската си торбичка, за да не го забравя по време на пазар. За всеки пазарен ден на някой от фермерските пазари в събота и неделя, той ще взема по една „зелена ела“, стига да е изпълнил условието – да е напазарувал с многократна торба. На десетия си пазар първите петима участници, събрали 10 „ели“ получават една от вкусните ни награди – торба с фермерски продукти. Всички останали ще имат възможност да участват в томбола и да спечелят множество атрактивни продукти и услуги. Томболата ще се тегли в последния ден на кампанията – 30 май от 12 ч на Фермерския пазар пред Фестивален и конгресен център. Най-голямата награда обаче остава удовлетворението, че си направил добро за природата, а така респективно и за себе си. Защото си спестил ценни природни ресурси.

 

Малцина си дават сметка, че посягайки към т.нар. „еко“ торби от хартия и биополимери, те хващат брадвата, за да секат. Защото всяко пето дърво на планетата се отсича за производство именно на хартия. С масовото заклеймяване на найлоновите торби и бума в електронната търговия, потреблението на опаковачна хартия нарасна многократно. За производството на хартиени пликове се използват особено дълги и здрави целулозни влакна. Те не могат да се направят от рециклирана хартия, а само от голямо количество сурова дървесина. Получената целулоза се разреждаше с много вода. А за транспорта й се отделят тонове въглероден двуокис. Пътят й до сметището е кратък. Някои се късат още при първото използване. На депото за отпадъци хартията се превръща в метан – един от най-мощните парникови газове.

За производството на „модерните“ биополимерни торби пък са необходими големи количества биомаса. Тя се добива върху огромни територии обработваема земя, която някога е била обезлесена.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина