Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/01/2021

Местна гражданска инициатива (МГИ) „Стоп 5G България, защото здравето е по-важно“ изразява недоумението си от разминаване на думи и действия в общинската администрация на Варна по отношение въвеждането на 5G технологията на територията на общината. Още на 28 септември 2020 г. МГИ „Стоп 5G България, защото здравето е по-важно“ внесе до кмета и Общинския съвет на Варна искане – подписка за забрана на експериментирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на телекомуникационно оборудване, работещо по стандарт 5G, на територията на общината. Искането е направено на основание Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и отговаря на всички законови изисквания. „Предложихме забраната на 5G да бъде в сила до предоставянето на неоспорими резултати, доказващи липса на вредно биологично въздействие от радиочестотно излъчване върху хората и живата природа. Четири месеца по-късно не само подписката не е разгледана, а дори нямаме отговор за това, че ще бъдат предприети някакви действия“, посочват от местната гражданска инициатива. От там уточняват, че законоустановеният срок за отговор е 30 дни. Мълчанието на местната власт представлява явно нарушение на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление от страна на кмета и Общинския съвет и подлежи на санкция, категорични са от МГИ.

В същото време главният архитект на Варна Виктор Бузев изрази категорична позиция против инсталирането на 5G антени и в подкрепата на внесената в Общинския съвет подписка на местната гражданска инициатива „Стоп 5G“ в интервю за Дарик радио вчера. С тревога научаваме от думите на арх. Бузев, че властите всъщност не са напълно наясно какви антени са монтирани миналата година от интернет-доставчиците. Закона за устройство на територията им дава възможност да не уведомяват властите при инсталирането на нови антени под предлог, че преустройват старите си съоръжения.

Във внесеното в Общината предложение са посочени пет причини за спиране на 5G, сред които нулевите инвестиции за тестове за безопасност и научни изследвания, доказващи липса на вредно биологично въздействие на 5G мрежата. Всичко това на фона на близо $2,7 трилиона инвестиции в 5G технологията, като 56 млрд. евро от тях са в Европа. Противно на това, в момента има над 10 000 научни изследвания за вредите от излагането на настоящите електромагнитни полета (ЕМП), като към тях ще се прибави и ЕМП на 5G.

Новата технология се нуждае от 3 пъти повече енергия, спрямо сега изградената мобилна мрежа, което ще окаже огромен негативен ефект върху околната среда, заявяват от местната гражданска инициатива. От там се опасяват и от остаряла нормативна база, която регламентира пределно допустимите норми на ЕМП. Още повече, че липсва и оценка на риска от Националния център о обществено здраве и анализи  (НЦОЗА) у нас.

Редица общини в България, като Балчик, Мездра и др., вече взеха мерки да защитят гражданите си и наложиха мораториум на изграждането на 5G за една година. Желанието на гражданите на Варна е да бъде защитено здравето им до изясняване на дългосрочните здравни последствия от 5G, заявяват от МГИ „Стоп 5G България, защото здравето е по-важно“.

В момента тече делото на Children’s Health Defense, което оспорва отказа на Държавната комисия по комуникации (FCC) да преразгледа своите 25-годишни остарели безжични „здравни насоки“ и да приеме научни, биологично базирани правила за радиочестотните емисии, които адекватно защитават общественото здраве от безжични устройства и инфраструктура, включително 5G.

Журналистическо разследване на Washington Spectator за „Безжичните опасности“ разкрива как научните истини се укриват чрез лобизъм (индустрията целенасочено въздейства върху властта на различни нива с цел реализация на своите специфични корпоративни меркантилни интереси).

Видео от уебинара „Въздействие на 5G технологията върху здравето и околната среда“, качен на страница на Европейския парламент, може да гледате тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина