Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/07/2020

Доброволците на кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“ Илиян Илиев и Валентина Вадже отново са на линия, за да направят вашия офис повече „зелен“. Кампанията прекъсна за близо месец заради сериозни технически проблеми по автомобила, с който се извозва хартията за рециклиране. От 23 юли (четвъртък) „Лист по лист“ е отново в действие. Очаквайте в близките дни да посетим вашия офис, ако сте подали заявка на тел. 052/306423 или info@ecovarna.info.

Вече 20 години мисията на кампанията е да спасява дървета от изсичане, като предава за рециклиране използваната хартия от офиси, учебни заведения, учреждения и домове във Варна. Това е най-дългогодишната и устойчива екологична кампания на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, а и не само. Започнахме с идеята „Един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета“. И така вече 20 години дърветата в малката варненска гора станаха 16 000.

Ремонтът на автомобила на „Лист по лист“ отне сериозен финансов ресурс. Ако желаете да подкрепите кампанията, за да продължи да спасява дървета, може да направите дарение в нейна полза. Благодарим, че участвате! Благодарим, че ви е грижа!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина