Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 05/06/2020

Първото издание на „Проект ЕКО” – конкурса на младите, в който те сами намират решения на наболял екологичен проблем в България, стартира на 10 юни.

Инициативата има за цел да срещне нови и свежи идеи с добрите практики на някои от водещите компании у нас. В конкурса могат да се включат участници на възраст  между 15 и 30 години. Задачата им ще бъде да разработят приложимо, функционално и икономически обосновано решение за актуален екологичен проблем в България.

„Проект ЕКО” е подкрепен от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, „Грийнпийс”-България и „За земята”. Идеята за създаването му е дело на 20-годишния Ивайло Цочев, който от няколко години се занимава с организацията на събития и инициативи, свързани с екология и устойчив бизнес. Неговата фирма „Нулев отпадък България“ е насочена именно към популяризирането на комплекти за природосъобразен начин на живот.

Скоро на сайта https://projecteco.eu ще бъдат обявени пълните условия на конкурса, наградите, темите, свързани с проекта, както и партньорите, които ще имат нелеката задача да реализират спечелилите проекти.

За да говорим за „утре”, днес трябва да говорим и за „еко”. Защото природата следва свои правила, пред които сме безсилни, когато изберем да бъдем нейни врагове. А  създаването на екологична култура в едно общество зависи най-вече от вярата – в собствените възможности и в младите.

Защото понякога добрите идеи имат нужда от подкрепата на опита.Конкурс предизвиква младите да решават еко проблеми

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина