Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 20/05/2021

Защо конференция и защо точно по демокрация? И какво общо има демокрацията с екологията? Подобни въпроси би си задал страничният наблюдател, видял поредната обява за поредното издание на Конференция по демокрация, организирана от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

„Ако няма демокрация, няма и опазване на околната среда“, категоричен е председателят на организацията, Илиян Илиев. По думите му, едни от най-големите екологични проблеми са в страни, където няма граждански права. „Колкото и малко да са, активните граждани у нас, ги има“, смята Илиев.

Конференция по демокрация съвпада с периода на организацията, в който сдружението започва да се развива като широкобазирано. Принципът на широкобазираните организации е лидерът на гражданската инициативата да я ръководи и координира, а организацията да има подкрепящ характер.

„Предисторията на Конференция по демокрация е свързана с борбите за Общия устройствен план на Варна и с един от двигателите им арх. Калина Павлова, връща се назад във времето Илиян Илиев. – Битките тогава станаха много жестоки. Стигна се до лични заплаха и провокации към арх. Павлова.“.

Като изявен граждански активист, Калина Павлова е поканена на конференция в Германия, за да разкаже за гражданските битки, които води във Варна. След като се завръща, подема идеята за създаване на подобен форум и в морския град. „По този начин искаше да даде гласност на гражданските дейности, а и да се чувства малко по-спокойна за себе си, казва Илиян Илиев. – Освен това, от години наблюдавахме процеса как никой у нас не говори за същността на термини като „демокрация“, „граждански права“, „Европейски съюз“.

Тласък на процеса дават февруарските протести през 2013 г. Тогава високите сметки за ток стават повод за смело и открито критикуване на недемократичното управление на страната, сраснало се с нездрави икономически интереси на монополи и групировки. Протестите завършват трагично със смъртта на Пламен Горанов, който се самозапалва пред сградата на Община Варна. Първата конференция през 2015 г. е в негова памет. И следващите, вече седем поредни, се провеждат в края на февруари – периодът, в който отбелязваме годишнината от смъртта му.

Любопитен факт е, че бюджетът за първата конференция е 1000 лв. и тя се финансира от инициатора си – арх. Калина Павлова. И до ден днешен участието на лекторите е безвъзмездно и на доброволни начала. Идеята е да се представят различни граждански активности от Варна, да се говори за демокрация и граждански права. Форматът е един и същ всяка година. Всеки лектор има право на 18-минутна презентация. Презентациите се обособяват в няколко панела по сходни теми. Обикновено един панел е от три презентации, след което има време за дискусия. Отделно от това се организират и по-различни активности, които да разчупят статичния формат и да го направят по-пъстър. Представяни са филми и книги на местни активисти. На конференцията през 2020 има вечер на тангото, като танц на демокрацията. Последните години се оформя традиция форумът да завършва със Световно кафене, по време на което гражданите обсъждат различни проблеми в работни групи, като в края представят авангардни решения.

С присъединяване към организацията на форума и на Сдружение „За Земята“, конференцията става двудневна. Първият ден биват представяни регионални активности, а вторият – национални и международни. Няколко пъти гост-лектори на Конференция по демокрация са активисти от чужбина.

„Чисто по български, искаме един ден в годината да се съберем и ако може да изговорим всички теми. А това няма как да стане. Гражданският активизъм трябва да е 365 дни в годината. Хайде, да си вземем един месец отпуск… Но не може един ден в годината да си активен, да кажеш какво те вълнува и след това цяла година да мълчиш“, разказва за един от най-честите проблеми по време на конференции – недостигът на време от желанието на много хора да се изкажат.

Темите, които се дискутират, са свързани не само с демокрацията, но и с опазването на околната среда. Много често присъстват презентации за изгарянето на отпадъци, чистотата на въздуха, злоупотребата с природни ресурси, енергийните политики и др.

С годините Конференция по демокрация се превръща в запазена марка на гражданското общество в региона. „Такива форуми трябва да има, защото вече 30 години живеем в демокрация, а дори не знаем какво означава тази дума“, смята Илиян Илиев. Според него проблем на съвремието е, че в българското училище почти нищо не се говори за демокрация. „Правили сме проучвания сред ученици, колко време в училище им говорят за демокрация. Отговорите варират от 1 до 0 часа. Затова, ако питате хората какво е Европейски съюз, вероятно повечето ще посочат една табела, на която пише, че са дали нещо да се построи в България. Как ще се случи интеграцията, когато приемаме ЕС като касичка?“, пита Илиян Илиев. Завършва разказа си с мисъл на Радой Ралин, превърнала се в лайтмотив на последните две конференции: „Свободата е като хляба – всеки ден се омесва, изпича, изяжда.“

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина