Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 04/12/2023

Има генерално неразбиране от страна на държавата какво е доброволчество. Това заяви Дарина Иванова, председател на Морски клуб „Приятели на морето“ и член на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие по време обсъждане на проблемите на сектора във Варна. Според нея хората неправилно поставят знак за равенство между добър човек и доброволец. Да си доброволец е мисия, а добрият човек помага еднократно на съсед или на непознат на улицата, коментира Иванова.

В България все още липсва закон за доброволчеството. От Министерството на младежта и спорта са извадили от архива проектозакона от преди няколко години, но текстовете в него са толкова остарели, че трябва да се пренапишат, смята Лена Карналова от асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”. Дори да има закон в тази област, ако регулациите в него не са на ниво, той няма да е работещ, позовава се и на чуждия опит Карналова. По думите й, историческото наследство и липсата на регулации в тази област са причина гражданите да не желаят да полагат доброволен труд. Другият фактор са лъскавите кампании, опаковани като доброволчески, от типа на „Да изчистим България за един ден“, които създават различна представа за доброволчеството.

Всички искат да се включат веднъж годината да чистят, са наблюденията и на Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. От 20 години той работи като доброволец за кампания „Лист по лист“, като средствата от предадената за рециклиране хартия дарява на организацията. Първият сблъсък от страна на доброволците с кампанията остава у тях впечатление, че е „мръсно“, „тежко“ и „непрестижно“ и те бързо се отказват, коментира Илиев. Наблюденията му са, че повечето доброволци искат да дойдат за малко да покажат, че са участвали и да си тръгнат.

След Ковид пандемията у нас на преден план все повече излиза еднократното неорганизирано доброволчество, сочат наблюденията на експертите от асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България”. От сдружението в момента провеждат национално представително социологическо проучване за нагласите към доброволчеството и неговото многообразие. Проучването се извършва чрез обстойно онлайн допитване и фокус групи в различни населени места със заинтересовани страни. Варна беше една от спирките на изследването, като в него взеха участие доброволци, участници в младежки школи на Общинския детски комплекс и представители на неправителствени организации, работещи с доброволци. Освен в морския град, фокус групи се проведоха и в София, Плавдив, Шумен, Търговище и Ловеч.

Асоциация “Голям брат, Голяма сестра – България” е официален представител на “Big Brothers Big Sisters International” в България и отговаря на нейните стандарти за предоставяне на менторски услуги за деца и младежи в неравностойно положение.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

СПОДЕЛИ!

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз в рамките на проект Climate action by European citizens delivers for developmentCSO-LA/2018/160048-1/23. Цялата отговорност за съдържанието се носи от организаторите и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тоотразява официалното становище на Европейския съюз.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина