Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/09/2020

Ако никога не сте заспивали под звездите… Ако не сте усещали пръстта с ходилата си… Ако не сте се хранили под сламен покрив… Ако не сте се къпали със слънчева вода… Не сте били на #ЕколагериЕзерец.

За разлика от „Фермата“, която гледате на екрана от дивана, тук може да усетите истинския вкус на живота – простичък, но не и обикновен, вкусен, но и нагарчащ отвреме-навреме, спокоен и винаги готов да те изненада. А ако започне да ви липсва удобството на големия град, винаги може да си тръгнете. Езерец е само на 7 км от Шабла и на 86 км от Варна.

Вече 10 години, всяко лято, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие провежда 4-дневни лагери за екостроителство и природосъобразен живот. За първи път това лято бяха организирани три лагерни смени. В Сезон 10 на #ЕколагериЕзерец участваха 25 младежи, хора с младежки дух и деца. Както всяко лято, доброволците живяха в палатки „точно под звездите“. Учиха се да готвят по метода „бавна храна“. Опознаваха историята на Езерец и проектираха бъдещето му с Елен Сабатини, секретар на местното читалище. Плетоха черги от употребявани найлонови торбички с леля Мери. Забъркваха мазилки от глина и слама с Илиян Илиев. Слушаха историите за езерото на местния рибар Димо.

Екоцентърът в с. Езерец е изграден изцяло от природни материали. Има дървена беседка за хранене, лятна кухня, слънчева баня и компостна тоалетна. Строителството им е извършено от доброволци, които всяко лято посещават лагера. През миналата година „Еколагери Еезерц“ завоюваха трето място в конкурса за „Най-значима доброволческа инициатива 2019“ , организиран по случай Международния ден на доброволеца от Община Варна.

До нови срещи на „Езерец 2021“!

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина