Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 06/10/2020

„Личното е хигиенично: Защо от еднократната употреба няма да станем по-здрави“. Това е темата на два уебинара, които организират на 7 и 8 октомври Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Екологично сдружение За Земята“ и ZERA.  В ситуация на Covid-19 агресивно се тиражира митът, че „еднократните съдове“ и „еднократната употреба“ са хигиенично решение. Така ли е наистина? Ще се запознаете от първо лице с чисто българска инициатива, която 4 години преди появата на пандемията се бори с този мит. А тази година получи световен златен медал за най-добра образователна екоинициатива в борбата с пластмасата.

Първият уебинар е на 7 октомври и е за директори, учители, медицински лица в детски градини, достъпен след регистрация в платформата Zoom. Той има за цел да разбере проблемите от гледната точка на учебните заведения, за да може заедно да намерим решение. Вторият е на 8 октомври от 18:30 до 19:30 часа и е за родители, със свободен достъп на Facebook страницата на “За Земята“.

Целта на уебинарите е да са открит разговор за трудностите и ограниченията в детските градини и учебните заведения за спазване на изключително затегнат хигиенен режим в ситуация „Ковид-19.“ Те ще отговорят на въпросите: Как едновременно да осигурим хигиена, да спестим средства, да направим средата по-красива и да спестим отпадък, енергия, труд и вода? Има ли противоречия и неясни регулации? Какво зависи от Вас и нас и какъв избор имаме право да направим?

Инициативата е провокирана от факта, че в повечето детски градини в България все още вода се пие от еднократни пластмасови чаши, което допринася с бързи темпове за пластмасовото замърсяване. Данните показват, че в страната има 1894 детски градини, в които се възпитават 224 380 деца. Повечето от тях пият вода от еднократни пластмасови чаши и всяко дете използва средно по 5 чаши на ден. Така се изразходват над 1 милион чаши всеки ден от средно 216 присъствени учебни дни. Това прави над 240 милиона чаши годишно!

„В момента има натрупана голяма обществена енергия в полза на преминаване към многократни алтернативи, заяви Сабина Максимова, лектор и координатор на мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба. – Уебинарите са провокирани не само от статистиката за употреба на пластмаса в детските градини, а и от множеството оплаквания, запитвания, търсене на помощ от страна на родители, които не могат да възприемат практиката за изхвърляне на пластмаса и еднократна посуда. Търсят съдействие. В същото време не получават такова и се обръщат към еко организациите и съвместния ни проект.“

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ е инициирана от Сабина Максимова преди 4 години. Днес тя и е успешна и позната кампания в цяла България, която помогна за преминаването към индивидуална чаша за пиене на вода за над 4500 деца в 68 общински детски градини в над 18 области на страната. Децата се радват на по-качествено възпитание, опазват природата, пият повече вода и не на последно място – всеки ден спестяват средно между 20 и 80 лв от разходи за консумативи или режийни разходи във всяка детска градина, в зависимост от капацитета й. Чашите за многократна употреба са довели до икономия на 8 милиона еднократни пластмасови чаши, равняващи се на 22 тона нерециклируем пластмасов отпадък. С включването си в кампанията детските градини са спестили над 200 000 лв. от своите делегирани бюджети, при това като се отчита само цената на спестените чаши, без спестената електроенергия, вода и труд.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина