Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 06/10/2020

„Личното е хигиенично: Защо от еднократната употреба няма да станем по-здрави“. Това е темата на два уебинара, които организират на 7 и 8 октомври Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, Екологично сдружение За Земята“ и ZERA.  В ситуация на Covid-19 агресивно се тиражира митът, че „еднократните съдове“ и „еднократната употреба“ са хигиенично решение. Така ли е наистина? Ще се запознаете от първо лице с чисто българска инициатива, която 4 години преди появата на пандемията се бори с този мит. А тази година получи световен златен медал за най-добра образователна екоинициатива в борбата с пластмасата.

Първият уебинар е на 7 октомври и е за директори, учители, медицински лица в детски градини, достъпен след регистрация в платформата Zoom. Той има за цел да разбере проблемите от гледната точка на учебните заведения, за да може заедно да намерим решение. Вторият е на 8 октомври от 18:30 до 19:30 часа и е за родители, със свободен достъп на Facebook страницата на “За Земята“.

Целта на уебинарите е да са открит разговор за трудностите и ограниченията в детските градини и учебните заведения за спазване на изключително затегнат хигиенен режим в ситуация „Ковид-19.“ Те ще отговорят на въпросите: Как едновременно да осигурим хигиена, да спестим средства, да направим средата по-красива и да спестим отпадък, енергия, труд и вода? Има ли противоречия и неясни регулации? Какво зависи от Вас и нас и какъв избор имаме право да направим?

Инициативата е провокирана от факта, че в повечето детски градини в България все още вода се пие от еднократни пластмасови чаши, което допринася с бързи темпове за пластмасовото замърсяване. Данните показват, че в страната има 1894 детски градини, в които се възпитават 224 380 деца. Повечето от тях пият вода от еднократни пластмасови чаши и всяко дете използва средно по 5 чаши на ден. Така се изразходват над 1 милион чаши всеки ден от средно 216 присъствени учебни дни. Това прави над 240 милиона чаши годишно!

„В момента има натрупана голяма обществена енергия в полза на преминаване към многократни алтернативи, заяви Сабина Максимова, лектор и координатор на мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба. – Уебинарите са провокирани не само от статистиката за употреба на пластмаса в детските градини, а и от множеството оплаквания, запитвания, търсене на помощ от страна на родители, които не могат да възприемат практиката за изхвърляне на пластмаса и еднократна посуда. Търсят съдействие. В същото време не получават такова и се обръщат към еко организациите и съвместния ни проект.“

Мисия „Аз избирам чашата за многократна употреба“ е инициирана от Сабина Максимова преди 4 години. Днес тя и е успешна и позната кампания в цяла България, която помогна за преминаването към индивидуална чаша за пиене на вода за над 4500 деца в 68 общински детски градини в над 18 области на страната. Децата се радват на по-качествено възпитание, опазват природата, пият повече вода и не на последно място – всеки ден спестяват средно между 20 и 80 лв от разходи за консумативи или режийни разходи във всяка детска градина, в зависимост от капацитета й. Чашите за многократна употреба са довели до икономия на 8 милиона еднократни пластмасови чаши, равняващи се на 22 тона нерециклируем пластмасов отпадък. С включването си в кампанията детските градини са спестили над 200 000 лв. от своите делегирани бюджети, при това като се отчита само цената на спестените чаши, без спестената електроенергия, вода и труд.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина