Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 08/05/2020

Една от най-големите и значими гнездови колонии на големите корморани у нас е напълно унищожена. Това се случва за втори път през последните 5-6 години в Дуранкулашкото езеро, научи Ecovarna.info от председателя на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) Ивайло Иванов. Екологичните поражения са установени по време на мониторинг на водолюбиви птици в района на езерото на 6 май т.г. от екип на БДЗП. Всички дървета, където гнездят кормораните са изсечени и подготвени за извозване. „Ситуацията наистина е трагична, тъй като още в началото на март, колонията беше заета от 180 двойки големи корморани. Месец по-късно при отрязването на дърветата с гнезда са били унищожени стотици яйца в напреднал стадий на инкубация и вече излюпени малки“, коментират орнитолози.

Това местообитание на птиците е от преди около 5-6 години. Те се преместват тук от северната част на Дуранкулашкото езеро, Карталийско блато, където по същия начин са унищожени гнездата им. Тамошната територия е усвоена като земеделска. Говори се, че към настоящия терен има сериозни апетити за урбанизиране.

Дали кормораните ще направят нова колония в района, никой не знае, коментира Ивайло Иванов. Най-близкото голямо гнездовище на корморани се намира на Север, в резервата по делтата на р. Дунав. Гнездящи корморани се срещат и във Варненското езеро, до „Терем“, но то се намира на около 200 км отстояние.

От БДЗП са сезирали компетентните институции и надяват извършителите да бъдат установени и наказани.

Големия корморан не е защитен от закона вид, но е със статут на регулирано ползване.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина