Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 13/07/2020

„Общински съветник ли сте? Имате ли служебна карта?“. Това бяха въпросите, с които бяха спирани граждани, решили да посетят днешното заседание на Общински съвет Варна. „Минете от централния вход“, отпращаха полицаите, които спираха гражданите откъм информационния център. „Сесията е затворена за граждани. Не сте ли уведомени?. Вътре няма камери“, възразяваха портиери и охрана на централния вход.

Затваряне на зала „Пленарна“ на Общината беше оправдано с „ограниченията, свързани с пандемията от коронавирус“. Това стана след като отпаднаха ограниченията за работа дори за нощните заведения на закрито от днес.

Общинският съвет на Варна се събира за първи път от три месеца насам. Началото му бе поставено с политически нападки. В тях дори става въпрос за продажба на магазин за дамски дрехи във Варна през далечната 1997 г., когато от Иван Костов бил на власт.

Заседанието можеше да се наблюдава на живо в Ютуб, а не както беше съобщено през сайта на Общинския съвет varnacouncil.bg.

В дневния ред на заседанието е включено отдаване за безвъзмездно ползване на 47 дка до плажа на кв. Галата на сдружение с нестопанска цел „Еко парк Галата“, учредено на 2 юли 2020 г. Само седмица след учредяването му кметът на Варна Иван Портних е изпратил официално писмо до председателя на Общинския съвет Варна Тодор Балабанов с искането на сдружението за безвъзмездно ползване на крайморския имот.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина