Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 14/01/2021

Първите бали с вносни отпадъци за 2021 г. се намират на кея на Пристанище Варна Запад. Това констатира през тази седмица Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. По време на документирането на товара на 13 януари 2021 г., голяма част от балите с боклук са разтоварени, което означава, че корабът е пристигнал доста по-рано, смята Илиев. Разтовареният боклук се извозва периодично с камиони за изгаряне в „Девня цимент“, показва проучване на еколозите.

Процесът на внос на отпадъци за изгаряне у нас не е преустановяван, въпреки показните акции на властта за връщане на бали с боклук през миналата година. С честота средно 25-35 дни на Пристанище Варна се приемат кораби, натоварени с вносни отпадъци. Последният кораб за 2020 г. беше засечен дни преди Коледа. Напоследък по-често ги хващаме, когато са разтоварени и не можем да установим източника, каза Илиев.

На 5 януари т.г. Министерски съвет е внесъл в Народното събрание изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. В проекта се предлага „определени отпадъци да престанат да бъдат такива по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби“, т.е. когато са подложени на рециклиране или друга дейност по оползотворяване и когато отговарят на определени условия, като например да се използват за „специфични“ цели.

„Това може да се тълкува в контекста на т.н. вносни отпадъци, които ще престанат да са отпадъци а ще станат гориво“, коментира адвокат Александър Асенов. По думите му, добре е, че законодателят се опитва да определят т.н. „край на отпадъка“. Отделен е въпросът, че не се е получило много успешно, смята адвокат Асенов.

В опита да се прокарат тези промени, виждаме възможност да се улесни изгарянето на отпадъци на територията на страната, като въпросните отпадъци престанат да се наричат отпадъци, е мнението на Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Според еколога изгарянето на отпадъци е една от най-замърсяващите околната среда дейности заради токсичната пепел, която остава вследствие на процеса.

През май м.г. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие внесе Петиция срещу вноса на отпадъци за изгаряне в Министерството на околната среда и водите. От там обаче няма нито отговор, нито движение по въпроса.

В края на октомври екоорганизацията входира и възражение в Регионалната инспекция по околна среда и води срещу изграждането на нова мобилна инсталация за изгаряне на отпадъци в Девня.

 

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина