Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 14/01/2021

Първите бали с вносни отпадъци за 2021 г. се намират на кея на Пристанище Варна Запад. Това констатира през тази седмица Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. По време на документирането на товара на 13 януари 2021 г., голяма част от балите с боклук са разтоварени, което означава, че корабът е пристигнал доста по-рано, смята Илиев. Разтовареният боклук се извозва периодично с камиони за изгаряне в „Девня цимент“, показва проучване на еколозите.

Процесът на внос на отпадъци за изгаряне у нас не е преустановяван, въпреки показните акции на властта за връщане на бали с боклук през миналата година. С честота средно 25-35 дни на Пристанище Варна се приемат кораби, натоварени с вносни отпадъци. Последният кораб за 2020 г. беше засечен дни преди Коледа. Напоследък по-често ги хващаме, когато са разтоварени и не можем да установим източника, каза Илиев.

На 5 януари т.г. Министерски съвет е внесъл в Народното събрание изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. В проекта се предлага „определени отпадъци да престанат да бъдат такива по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби“, т.е. когато са подложени на рециклиране или друга дейност по оползотворяване и когато отговарят на определени условия, като например да се използват за „специфични“ цели.

„Това може да се тълкува в контекста на т.н. вносни отпадъци, които ще престанат да са отпадъци а ще станат гориво“, коментира адвокат Александър Асенов. По думите му, добре е, че законодателят се опитва да определят т.н. „край на отпадъка“. Отделен е въпросът, че не се е получило много успешно, смята адвокат Асенов.

В опита да се прокарат тези промени, виждаме възможност да се улесни изгарянето на отпадъци на територията на страната, като въпросните отпадъци престанат да се наричат отпадъци, е мнението на Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Според еколога изгарянето на отпадъци е една от най-замърсяващите околната среда дейности заради токсичната пепел, която остава вследствие на процеса.

През май м.г. Обществен център за околна среда и устойчиво развитие внесе Петиция срещу вноса на отпадъци за изгаряне в Министерството на околната среда и водите. От там обаче няма нито отговор, нито движение по въпроса.

В края на октомври екоорганизацията входира и възражение в Регионалната инспекция по околна среда и води срещу изграждането на нова мобилна инсталация за изгаряне на отпадъци в Девня.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина