Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 24/06/2020

За кратко време кампанията „Шише върни, книга си вземи“ събра голяма популярност не само във Варна, но и в голяма част от страната. Организатор на инициативата е Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Кампанията дава възможност на всеки, който предаде за рециклиране стъклено шише от парфюм или фармацефтика, или алуминиев флакон от дезодорант, да си избере книга и да направи по желание лев дарение. Книгите са втора употреба и са дарявани от варненци на организацията. Така хората са стимулирани едновременно да рециклират и да четат. От една страна спестяваме на природата един вечен отпадък, какъвто е стъклото, а от друга спасяваме от сметта много стари книги, връщайки ги към нов живот в ръцете на някой читател, заявява Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Стъклените шишенца се предават за рециклиране безвъзмездно в завода за стъкло в Белослав. Там те се преработват по иновативна технология до пеностъкло, което е най-здравия от познатите топлоизолационни материали.

За разлика от останалите технологии за рециклиране, уникалното на използваната в Белослав е, че стъклото може да се преработва заедно с всички примеси по него – метал, пластмаса и хартия. Такива обикновено има доста по малките флакони и отстраняването им ги прави икономически неизгодни за стандартното рециклиране.

Дареният лев за взета книга пък позволява на кампанията частично да се самоиздържа, което я прави устойчива във времето.

За около пет месеца в „Шише върни, книга си вземи“ са взели участие над 100 варненци, като някои от тях са участвали повече от веднъж. Събрани са близо 80 кг малки стъклени шишенца, половината от които вече са рециклирани.

Стъклени шишета от парфюм и флакони от дезодоранти се събират всеки петък на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина