Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/04/2020

Програмите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ генерират хиляди килограми пластмасови опаковки на природата. Проблемът лъсна при раздаването на хранителните продукти на родителите, чийто деца участват в програмите. Заради извънредното положение над 420 000 ученици и деца от детски градини получиха продуктите за консумация вкъщи. По 30 грама кашкавал или сирене са опаковани и етикетиран в индивидуални найлонови опаковки, стана ясно след разпределянето на храната. Подобни доставки са получени не само в училища, които нямат кухненски блокове и условия за разфасоване, а и от детски заведения, където се приготвя храна на място.

Индивидуалната опаковка на всеки 30 грама не само оскъпява продукта и замърсява природата, но и вреди на здравето на децата. Всички видове пластмаси изпускат вредни емисии в храната, с която имат досег, особено ако тя е мазна (както при сиренето и кашкавала) или е изложена на слънчева светлина, топлина, триене и т.н.

Изследване на германския институт „Роберт Кох“ преди три години показа, че в организмите на 97% от децата са открити различни пластмасови субстанции. Изследването обхвана 2500 деца между 3 и 17 годишна възраст. Най-популярни токсини в пластмасата са Бисфенол А – синтетичен естроген, и фталатити – също често срещани канцерогени, причиняващи астма при децата и засягащи развитието на мозъка при бебетата.

Опаковането на всеки продукт за дете индивидуално е абсолютно чиновническо своеволие, показа кратък преглед на нормативната документация по темата. Според

наредбата, регламентираща схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“, всички продукти трябва да се доставят в индивидуални или неиндивидуални опаковки с ненарушена цялост. Неиндивидуалните опаковки могат да се доставят и да бъдат отваряни, нарязвани или разливани в учебни заведения, които разполагат с помещения за приготвяне или раздаване на храна. Единствено продуктите, посочени в т. 1 и 2 от приложение 3, се доставят в индивидуални опаковки за всеки ученик. Това са прясно пастьоризирано и кисело мляко.

Ако приемем, че една опаковка за 30 гр. млечен или друг продукт по схемата тежи 5 гр,, тогава само за 20 учебни дни (един месец), схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ генерират 42 тона пластмасов отпадък на природата. Пътят му завършва на сметището, където найлонът се разпада на микроскопични частици и попада във въздуха, почвата или водата, а чрез тях в организма на хората.

Въпреки че са минимални, количествата вредни вещества, които приемаме от пластмасите, се натрупват в организма ни. Последиците от този кумулативен ефект върху здравето ни ще станат ясни едва след време.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина