Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 21/01/2021

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие набира доброволци за превод на книга от английски на български език. Книгата е предназначена за екологично образование в класни или извънкласни форми на обучение. Съдържа практически задачи, свързани с природните науки и екологията.

Книгата ще бъде публикувана в електронен вариант със свободен достъп.

Всеки участник в проекта ще получи тениска с корицата на книгата и надпис „Аз участвах в превода на тази книга“.

За заявка за участие в проекта с ваши координати за връзка, както и повече информация на: info@ecovarna.info, 052/306423.

Всеки кандидат-преводач ще получи желания брой страници в електронен вариант на имейл.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина