Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 21/01/2021

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие набира доброволци за превод на книга от английски на български език. Книгата е предназначена за екологично образование в класни или извънкласни форми на обучение. Съдържа практически задачи, свързани с природните науки и екологията.

Книгата ще бъде публикувана в електронен вариант със свободен достъп.

Всеки участник в проекта ще получи тениска с корицата на книгата и надпис „Аз участвах в превода на тази книга“.

За заявка за участие в проекта с ваши координати за връзка, както и повече информация на: info@ecovarna.info, 052/306423.

Всеки кандидат-преводач ще получи желания брой страници в електронен вариант на имейл.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина