Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 26/08/2020

Какво се случва със старите ви и вече нежелани дрехи? Вариант 1 – подарявате ги на някой, който не може да ви откаже. Вариант 2 – хвърляте ги в контейнер на БЧК с надежда да влязат в употреба. Вариант 3 – изхвърляте ги заедно с останалия битов отпадък. Вече има и вариант 4. Той е наречен „Чрез изкуство към промяна“ и е на десетокласничка Александра Казасова от СУ за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ във Варна. Вашата стара блуза, скъсани дънки или рокля с петно ще оживеят като произведения на изкуството. Идеята беше класирана на първо място в първото издание на конкурса „Проект еко“, в направлението „Пренасочване на отпадъците“. Наградата е реализиране на проекта. С помощта на ментора си – Наталия Николова, която е водещ и организатор на рециклиращи ателиета, победителката ще направи възможна повторната употреба на иначе нерециклируемия текстилен отпадък. В проекта е предвидено събитие за размяна на дрехи, чанти и други текстилни продукти, организиране на арт ателие за изработка на килимчета, пана, шиене на продукти за домашни любимци, информационно събитие и видео за рециклирането на текстил. За да има възрвращаемост и устойчивост на проекта, организаторите на конкурса предлагат произведените продукти да се предложат на търг. Част от събраните средства ще се дарят на дом за деца с увреждания, а с друга – ще се финансира продължаването на дейността.

Направлението „Пренасочване на отпадъците“ в конкурса „Проект Еко“ се реализира в партньорство с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Първото издание на конкурсa на младите, в който те сами намират решения на наболял екологичен проблем в България отличи общо деветима участници в три категории: запазване чистотата на въздуха след COVID-19, пренасочването на отпадъци и чистота на българските плажове.

В категорията „Опазване чистотата на въздух след COVID-19“:

I награда –  Мария Марулева – „Youtube сериал за места в България, които използват ресурсите си по устойчив начин“: проектът разработва процеса по създаване на кратки филмчета за най-интересните места в България, които консумират ресурсите по нестандартен и устойчив начин

II награда (менторство от „Милениум“) – Пламена Стефанова –  „Фирма за покривно градско земеделие“

III награда – Дария Ковачева – „Ученически инфо екоцентър „Природопазители““

В категорията „Чистота на българските плажове“:

I награда – Александрина Иванова и Тодор Кишев – „Плажни табели с анимации“: създаване на анимирани табели по българските плажове, носители на важна информация и любопитни факти за морската флора и фауна.

II награда (менторство от „Милениум“)  – Петя Дукова – Кампания „Five Million Butts”

III награда – Калина Стайкова и Стефан Гамейски – Кампания „Eco beaching”

В категорията „Пренасочване на отпадъци“:

I награда – Александра Казасова – „Чрез изкуство към промяна”: чрез създаване на приложно изкуство да бъде отклонен част от отпадъчния текстил

II награда (менторска програма от „Идеал Стандарт“) – Радостина Горошевич с нейната програма „Многократни чаши за напитки от рециклиран материал“

III награда –  Никола Думанов – Приложение „Еко Вкус“

Проектите на победителите във всяко от направленията ще бъдат реализирани. Класираните на второ място ще участват в менторски програми, а остналите трети получават поощрителна парична награда.

Конкурсът успя да привлече над 2000 млади хора, които се включиха и в трите уебинара, водени от представители на неправителствените организации, а на платформата постъпиха десетки любопитни и нестандартни проекти, които отговарят на условията за участие и предлагат решения на зададените проблеми.

„Разработките са дело на ученици, студенти и активни граждани, които се вълнуват от зелената промяна, която следва. Сега започва нашата работа –  тази, която ще осмисли конкурса и ще докаже, че истинската промяна е възможна  с общи усилия”, коментира инициатора на кампанията – младият предприемач и студент в Нидерландия Ивайло Цочев.

Природата следва свои правила, пред които сме безсилни, когато изберем да бъдем нейни врагове. А създаването на екологична култура в едно общество зависи най-вече от вярата – в собствените възможности и в младите. Осъзнатостта за значимостта на човешката роля в съхранението на планетата такава, каквато я познаваме, и търпението за постигането на поставените цели са първата крачка към едно екологично чисто бъдеще.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина