[asvc_header_block title="Шишета от парфюм се превръщат в супер бетон" header_font_size="h1"]

Малките стъклени шишета от парфюми и козметика, които досега завършваха житейския си път на сметището, вече се рециклират. В завода Белославско стъкло „Инхом“ от тях правят топло- и звукоизолационни бетони. Производството се извършва по експериментална технология, разработена съвместно от Института по металознание, съоръжения и технологии и Центъра по хидро и аеродинамика към БАН.

Белославското предприятие единствено в страната в момента използва този вид технология. Тя позволява преработката на малки стъклени бутилки от парфюми, които обикновено не се рециклират заради замърсяванията по тях и наличието на метални или пластмасови части.

За разлика от други технологии, при експерименталната в Белослав, отпадъчното стъкло не се разделя по цвят, не се мие и от него не се отстраняват остатъчните пластмаса и метал. В малки количества този вид примеси не влияе върху качеството на произведеното пеностъкло, обяснява управителят на „Инхом“ Данко Калчев.

Най-общо, производственият процес преминава през четири етапа – разтрошаване на стъклото, смилането му на брашно, преобразуването му до зърнест материал и през поточна линия – до гранули.

Произведеното от рециклираните шишета пеностъкло е най-здравият от всички познати топлоизолационни материали. Той е влагоустойчив, негорим и екологично и санитарно безопасен (не е хранителна среда за гъби, плесени и микроорганизми). Гарантираният период на използване на пеностъкло, при който физическите му характеристики не се изменят, е над 100 години. Това се обуславя и от характеристиките на стъклото, което на практика не се разлага в природата. Единствено може да промени физическите си свойства под влияние на ултравиолетовите лъчи или радиацията. В същото време за рециклирането му се използва 40% по-малко енергия, отколкото за производството на ново. Ето защо е толкова важно стъкленият отпадък да не попада на сметището, където той е вечен.


С подкрепата на:

Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Свилена Велчева

Журналист