50 дървета умират всеки час във Варна под формата на хартиен отпадък! Въпреки въведените форми за разделно събиране и рециклиране, все още огромни количества хартия от работните ни места и домовете ни отиват на сметището.

Древната мъдрост гласи: „Ако не засадиш поне едно дърво през живота си, значи си живял напразно!“. А защо да не спасим повече от едно дърво от отсичане?

Какво представлява „Лист по лист“?

„Лист по лист“ е кампания за разделно събиране на хартия, в която граждани, фирми, учебни заведения, институции предават безвъзмездно отпадъчната си хартия на Обществен център за околна среда и устойчино развитие (ОЦОСУР) за рециклиране. Набраните средства от продажбата на хартията ОЦОСУР изразходва за издръжка на кампанията – гориво, поддръжка на автомобил, телефон, разходи за труд. Остатъкът, който варира между 10 и 30%, в зависимост от цената на хартията, се внася във Фонд “Лист” към ОЦОСУР. Чрез фонда се финансират различни детски и младежки инициативи, водещи до популяризиране рециклирането и опазването на околната среда.

Как може да се включите в кампания „Лист по лист“?

Стъпка 1 – Заявка за участие

Заявката за участие става след ваше обаждане по телефон – 052/306 423, или на имейл: pecsd@net-bg.net, на който посочвате: име, телефон, адрес, от който ще се взема хартията.

Стъпка 2 – Договаряне на участието

По телефона и/или по време на среща в офиса ви. Съзнавайки ежедневната ви натовареност и водени от желание да не нарушаваме комфорта на работното ви място, ще изберем най-подходящия за вас начин за събиране на хартия, в зависимост от офис-пространството, броя на служителите и структурата на сградата. Така вие, вашите колеги и служители ще можете да събирате стари вестници, копирна и принтер хартия, картон и хартиени опаковки, отделяни при ежедневната ви дейност.

Забележка: Договарянето е неформално. То се ръководи от принципа за съвместни дейности за опазване на околната среда. Всяка една от страните може да се откаже по всяко време. В дух на добро партньорство, това отказване е добре да бъде устно или писмено изразено.

Стъпка 3 – Извозване на събраната хартия.

Екип от доброволци на ОЦОСУР по предварително изготвен график, всеки вторник и сряда посещава участниците, подали заявка за извозване на събраната от вас хартия. Заявката става чрез съобщение на телефон, телефонен секретар, факс (052/306423) или електронна поща: pecsd@net-bg.net.

Забележка: Ако вашето обаждане е след като вече лимитът за посещения за седмицата се е запълнил, вашата заявка се прехвърля за следващата седмица.

Стъпка 4 – Обратна информация

За количеството предадена хартия и спасени дървета можете да следите Ecovarna.info, както и бюлетин „Лист“.