Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 21/09/2020

Кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе във Варна в периода от 23 до 26 септември. Отпадъците ще се приемат в мобилен пункт за безвъзмездно обезвреждане поетапно в различни райони на града.

Ще  могат да се предават безвъзмездно:

– Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и др.);

– Лакове и бояджийски материали, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила;

– Домакински препарати и химикали, дезинфектанти, белина, препарати за растителна дащита;

– Мастила и замърсени опаковки;

– Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:

– на 23.09.2020 г. – от 9:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

и от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Приморски“, кв. Виница, бившия пазар срещу магазин Макао

– на 24.09.2020 г. – от 9:00 до 12:45 часа на адрес: Район Аспарухово, пазара на ул. „Моряшка“

и от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

– на 25.09.2020 г. – от 9:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл. 138

и от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Владислав Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302;

– на 26.09.2020 г. – от 9:00 до 14:00 часа на адрес: сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми приморски полк“.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина