Кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще се проведе във Варна в периода от 23 до 26 септември. Отпадъците ще се приемат в мобилен пункт за безвъзмездно обезвреждане поетапно в различни райони на града.

Ще  могат да се предават безвъзмездно:

– Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и др.);

– Лакове и бояджийски материали, праймери и разредители за боя, терпентин, лепила;

– Домакински препарати и химикали, дезинфектанти, белина, препарати за растителна дащита;

– Мастила и замърсени опаковки;

– Фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:

– на 23.09.2020 г. – от 9:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

и от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Приморски“, кв. Виница, бившия пазар срещу магазин Макао

– на 24.09.2020 г. – от 9:00 до 12:45 часа на адрес: Район Аспарухово, пазара на ул. „Моряшка“

и от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

– на 25.09.2020 г. – от 9:00 до 12:45 часа на адрес: Район „Младост“, паркинга до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл. 138

и от 13:45 до 17:30 часа на адрес: Район „Владислав Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302;

– на 26.09.2020 г. – от 9:00 до 14:00 часа на адрес: сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми приморски полк“.