Велина Барова от фондация „Блулинк“ споделя резултатите от изследване за ролята на Интернет и онлайн комуникациите в насилието, основано на пола. Дали онлайн комуникациите възпират или реално помагат на насилието и до колко могат да ни помогнат във воденето на здравословен диалог? Има ли пряка връзка между онлайн насилието и това в реалния живот? Отговори на тези и още други въпроси може да намерите в представеното проучване по време на „Конференция по демокрация 2020“.