Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/06/2020

Под мотото „Долу ръцете от морето, планините, реките!“ и „Да спасим Натура 2000!“, Варна се включва в националния протест срещу промените в Закона за биологичното разнообразие. Протестът ще се проведе на 25 юни (четвъртък) от 18,45 пред сградата на Община Варна. По същото време недоволството си ще изразят и жителите на София, Пловдив, Бургас, Русе, Пазарджик, Благоевград и Ботевград.

Целта на протестиращите е да бъдат спрени промените в Закона за биологичното разнообразие, подготвени от ексминистъра на околната среда Нено Димов и допълнени от Валери Симеонов.

Предстои изменението на закона да бъде гледано на второ четене в Народното събрание. Ако бъде прието, още 4 години няма да има природозащитни цели на зоните от мрежата „Натура 2000“. Когато няма цели всяко инвестиционно намерение, както досега, ще бъде разрешавано от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) чрез съответните му регионални инспекции. Още 4 години МОСВ няма да определи превантивни мерки срещу унищожаването на животни, растения и местообитания. Ще се отмени ролята на учените, собствениците и гражданите в процеса по опазване на мрежата.
До протеста се стигна, след като нито едно от становищата на гражданските организации и научните институции до сега не бе чуто. Искането сега е всичко, което засяга „Натура 2000“, да се премахне от промените в Закона за биологичното разнообразие.

Националният протест се организира от Коалиция „За да остане природа в България“, част от която е и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Протестът във Варна: https://www.facebook.com/events/290852538629223/

Повече за законопроекта тук: http://forthenature.org/attitudes/138

Предложението на Валери Симеонов: https://parliament.bg/bg/bills/ID/157366

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина