Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/06/2020

Под мотото „Долу ръцете от морето, планините, реките!“ и „Да спасим Натура 2000!“, Варна се включва в националния протест срещу промените в Закона за биологичното разнообразие. Протестът ще се проведе на 25 юни (четвъртък) от 18,45 пред сградата на Община Варна. По същото време недоволството си ще изразят и жителите на София, Пловдив, Бургас, Русе, Пазарджик, Благоевград и Ботевград.

Целта на протестиращите е да бъдат спрени промените в Закона за биологичното разнообразие, подготвени от ексминистъра на околната среда Нено Димов и допълнени от Валери Симеонов.

Предстои изменението на закона да бъде гледано на второ четене в Народното събрание. Ако бъде прието, още 4 години няма да има природозащитни цели на зоните от мрежата „Натура 2000“. Когато няма цели всяко инвестиционно намерение, както досега, ще бъде разрешавано от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) чрез съответните му регионални инспекции. Още 4 години МОСВ няма да определи превантивни мерки срещу унищожаването на животни, растения и местообитания. Ще се отмени ролята на учените, собствениците и гражданите в процеса по опазване на мрежата.
До протеста се стигна, след като нито едно от становищата на гражданските организации и научните институции до сега не бе чуто. Искането сега е всичко, което засяга „Натура 2000“, да се премахне от промените в Закона за биологичното разнообразие.

Националният протест се организира от Коалиция „За да остане природа в България“, част от която е и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Протестът във Варна: https://www.facebook.com/events/290852538629223/

Повече за законопроекта тук: http://forthenature.org/attitudes/138

Предложението на Валери Симеонов: https://parliament.bg/bg/bills/ID/157366

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина