Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/02/2021

Дали мислейки повече за собственото си здраве по време на Covid-кризата, започнахе да обръщаме повече внимание и на здравето на околната среда? Има положителни сигнали от някои сектор на икономиката, като поредният дойде от пазара на автомобили в Европа през последната седмица.

По време на пандемичната 2020 г. на Стария континент са регистрирани със 137% електромобили повече в сравнение с 2019 г. Ръстът е на фона на общия спад в автомобилостроенето с 20 на сто за същия период. Според последните данни от EV-Volumes, през миналата година в Европа са регистрирани близо 1,4 млн. електрически и хибридни автомобила. Това на практика означава, че европейският пазар за първи път задминава Китай по растеж в този сектор.

Специалистите отдават това на комбинация фактори. Заедно с новите атрактивни и достъпни модели превозни средства, постоянно развиваща се инфраструктура за зареждане, основна роля за ръста играе и държавната подкрепа. Водеща в това отношение е Германия, където регистрираните електромобили са се утроили през 2020 г.

От 2021 г. в Европейския съюз окончателно влизат в сила новите правила, които предвиждат големи санкции за производителите, които надхвърлят средния лимит на емисии на въглероден диоксид над 95 грама на километър. Въпреки това, българският пазар на електромобили все още доста изостава за сметка на продажбата на стари возила. През 2019 г. у нас са били регистрирани общо 1185 електрически и 7735 хибридни автомобила.

Лидерите в производството на електромобили ще се представят на изложението Power2Drive Europe 2021, което ще се проведе от 21 до 23 юли 2021 г. в Мюнхен, Германия. Най-добрият иноватор в индустрията за електромобилност, според Центъра за автомобилен мениджмънт на Университета за приложни науки Bergisch Gladbach, е американският производител Tesla. Освен него, други водещи компании в автомобилните иновации, като Hyundai и Geely with Polestar, също ще се представят на изложението за устойчива мобилност.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина