Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 05/02/2021

„Завишените резултати за ешерихия коли и чревни ентерококи във водата до плаж „Аспарухово“ и „Южен плаж“ не означава непременно, че хората ще се разболеят. Те обаче представляват косвено доказателство за биологично и по-точно фекално замърсяването на морето от спуканата тръба за битови отпадни води във Варненското езеро“. Това коментира д-р Димчо Томов от катедрата по хигиена към Медицински университет Варна.

Преди ден от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) оповестиха резултатите от извънредните проби, взети от водите до двата плажа на 26 януари 2021 г. Според данните, публикувани в Moreto.net, резултатите от пробите за ешерихия коли и чревни ентерококи на Аспаруховския плаж са съответно 61 cfu/100 ml и 144 cfu/100 ml. На Южен плаж резулатът е 438 cfu/100 ml за ешерихия коли и 195 cfu/100 ml за чревни ентерококи (причинители на заболяването ентероколит). Резултатите от пробите на микробиологичните показатели са завишени няколко пъти спрямо обичайните средни стойности за изминалия летен сезон. Въпреки това микробиологични показатели на водата попадат в категория с качество „добро“ според Наредба №5 от 30 май 2008 г. за управление качеството на водите за къпане. Според нея, пределно допустимата концентрация (ПДК) на чревни ентерококи е 200 cfu/100 ml, а за ешерихия коли – 500 cfu/100 ml. Резултатите от пробите на Южен плаж се доближават до границата на максимално допустимата концентрация за „добро“ качество, след която качеството на водата вече се класифицира като „задоволително“.

От Регионалната здравна инспекция са предоставили на Moreto.net изследвания в мерни единици cfu/100 ml, докато при редовния мониторниг през лятото, данните са отчитани в MPN/100 ml (виж снимката). Това създава илюзия за широката публика, че се сравняват два несъпоставими резултата.

„Подобен тип информация не само, че трябва да е публична и общодостъпна, но трябва да бъде и разбираема по отношение на специфични термини“, коментира д-р Томов. Според коментара на специалиста, предоставените данните са напълно съпоставими – „MPN“ (Main probable number) означава „най-вероятно число“ и използването му се изисква от ISO 9308-2, докато „cfu“ се използва според Наредба 5. Въпреки това от РЗИ са нарушили изискванията на Закона за измерванията при изписването на мерните единици, коментираха специалисти.

Южен плаж Плаж  Аспарухово ПДК за добро качество на  водата според Наредба 5
Ешерихия коли438 cfu/100 ml 61 cfu/100 ml 500 cfu/100 ml
Чревни ентерококи195 cfu/100 ml 144 cfu/100 ml 200 cfu/100 ml

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина