Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 29/09/2020

В Барселона, Марсилия или Генуа ще се пренесем тази есен, докато чакаме автобуса на градския транспорт. Късият разказ може да прочетем на три от спирките във Варна до 18 октомври, съобщават от сдружение „Кашалот“, организатор за трета поредна година на „Спирка за разкази“. Темата на тазгодишното издание на проекта е „Варна и нейните побратимени градове“. Причината? Пандемията може и да ни ограничава да пътуваме, но за литературата и въображението няма граници. 12 млади автори са участвали в конкурса за къс разказ на сдружението.

Спирките на градския транспорт са едни от най-незабележимите места в града. Места, през които само минаваме, губим си времето в чакане и продължаваме. А защо вместо това не ги превърнем в място за вдъхновение? Например в трибуна за млади автори, питат от варненското сдружение „Кашалот“. Тазгодишното издание на проекта се провежда с финансовата подкрепа на Фонд „Култура“ на Община Варна.

 

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина