Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/01/2021

В началото на новото хилядолетие почти всеки по-крупен инвестиционен проект подлежи на т.нар. ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда). Това е дълга и тежка процедура, по време на която докладът за ОВОС (наподобяващо „Война и мир“ по обем четиво) се подлага на обществено обсъждане. Подобни процедури понякога текат с години. Обществените обсъждания по това време са толкова модерни, че на такива се подлагат дори проекти за жилищни кооперации във Варна за изграждането, на които има гражданска съпротива.

За процедурите по ОВОС тогава се разказват дори вицове. „Когато активно участвахме в обществени обсъждания на доклади за ОВОС, любим виц ни беше за Моисей, който освобождава евреите и ги извежда от Египет“, спомня си днес Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Ето го и него: „Египетският фараон преследвал Моисей до Червено море. Там Моисей помоли Господ за помощ. Господ му се явил с две новини – добра и лоша. Моисей поискал да започне с добрата. „Когато разтвориш ръцете си, Червено море ще се отвори и евреите ще го прекосят. След тях морето ще се затвори и египтяните, заедно с фараона, ще се издавят“, рекъл Господ. Моисей му благодарил за милостта и го попитал за лошата новина. „Преди това ще трябва да минеш ОВОС“, съобщил му Господ.

Един от първите случи, в които Обществен център за околна среда и устойчиво развитие участва, като заинтересована страна в процедурата е през 2002 г. „В „любимото време“ на ОВОС-ите крупен инвеститор беше решил да строи до защитена зона Казашко, между жп линията и селото, големи логистични площи, тип складове“, връща се назад във времето Илиян Илиев.

Проектът е „Частично изменение на ТУП 97 на Община Варна. Производствена зона Казашко“. Целта е да се промени предназначението на 197 дка земеделски земи в непосредствена близост до защитена зона Казашко. Земите са закупени от Първа източна международна банка с цел изграждане на складове.Тогава се събират близо 150 подписа срещу проекта от жителите на малобройното село, като зад исканията застава и местното кметство. Хората не искат промишлена дейност, а зона за спорт и туризъм и се обръщат за помощ към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

Процедурата минава през Експертен екологичен съвет със заинтересованите страни. В него участват инвеститора, РИОСВ, Община Варна, експерти, разработили доклада за ОВОС, граждани, НПО. Всички се изказват, след което се процедурата се подлага на гласуване. „Тогава организаторите поискаха кафе пауза. Инвеститорът привика местните отвън. Като влязохме вътре и гласувахме, повечето бяха „за“, разказва председателят на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. По думите му, така се раждат прецедентите. „Ако запазиш спокойствие, въпреки че си гневен и си вземеш поуки, следващият път ще спечелиш“, смята Илиев. И думите му се потвърждават само след месец. Процедура, но в Шабла във връзка с Дуранкулашкото езеро. „Направихме пълна мобилизация на гражданския сектор, дори от София дойдоха представители на НПО. Интересът от местните хора беше слаб. При гласуването нашите гласове бяха много повече. Опитаха се да отменят процедурата и да я отложат за друга дата. Но след това се промени закона – нито в Дуранкулак, нито В Казашко се случиха инвестиционните проекти“, разказва Илиян.

Днес у нас процедурите по ОВОС все по-рядко се използват. „Не беше лоша процедура. Вършеше понякога работа. Но както много други неща в България, беше опорочена“, коментира екологът.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина