Първото издание на „Проект ЕКО” – конкурсът на младите, в който те сами намират решения на наболял екологичен проблем в България, е към своя край.

Остават 10 дни до последната дата (30 юли), на която участниците могат да изпратят свои идеи по темите: запазване чистотата на въздуха след COVID-19, пренасочването на отпадъци и чистота на българските плажове. Предложенията на кандидатите на възраст между 15 и 30 години могат да бъдат подавани чрез платформата https://projecteco.eu.

Представители на трите неправителствени организации, подкрепили проекта: Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, „Грийнпийс”-България и „За земята” проведоха три уебинара, в които засегнаха няколко ключови момента от изискванията към кандидатите, както и малко познати факти за работата си.

Ще подкрепя приоритетно идея, която предотвратява образуването на отпадъци, т.е. свързана е с концепцията за т.нар. „нулев отпадък“, заяви Илиян Илиев от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, който ще оценява проектите, свързани с пренасочването на отпадъци.

Меглена Антонова от „Грийнпийс” изтъкна, че именно първите стъпки, които и граждани, и управляващи ще предприемат след края на пандемията, ще са от ключово значение за запазване чистотата на въздуха. Допълни, че в България междусекторните усилия са най-успешни.

Всички кандидатури ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от създателите на конкурса и от представители на компаниите, поели нелеката задача да реализират отличените проекти.

Победителите във всяка една от категориите ще бъдат обявени на 15 август на платформата на „Проект ЕКО”.

„Проект ЕКО” се ражда по идея на 20-годишния Ивайло Цочев, който от няколко години се занимава с организацията на събития и инициативи, свързани с екология и устойчив бизнес. Неговата фирма Нулев отпадък е насочена именно към популяризирането на комплекти за природосъобразен начин на живот.

Природата следва свои правила, пред които сме безсилни, когато изберем да бъдем нейни врагове. А  създаването на екологична култура в едно общество зависи най-вече от вярата – в собствените възможности и в младите.