Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/09/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие изпраща на 11 септември лъчезарната доброволка от Генуа, Италия, Валентина Вадже. В продължение на година Валентина помага за реализацията на редица екологични дейности във Варна. Тя е позната най-вече на участниците в кампанията за разделно събиране на хартия „Лист по лист“, като всяка седмица помага за рециклирането на хартията от десетки офиси, учреждения и учебни заведения в града. Валентина беше активен участник и в еколагери Езерец през 2019 и 2020 г. Помогна изключително за превода и редакцията на информация в английската версия на сайта ecovarna.info. Беше винаги там, където имахме нужда от нея. Благодарим, Валентина, за голямото ти сърце!

От средата на октомври Обществен център за околна среда и устойчиво развитие очаква нов кандидат-доброволец от Италия. Доброволецът трябва да е на възраст между 18 и 30 години и да бъде готов да посвети една година от живота си за решаване на екологични проблеми, включително да приспособи собствения си начин на живот и навици към по-съзнателно опазване на околната среда.

Всяка седмица доброволецът ще участва в кампанията за рециклиране на хартия и други отпадъци „Лист по лист“. Ще помага за развитието на гражданската еколаборатория, която използва специализирано оборудване за измерване нивата на шум, радиация, UV-лъчение и поддържа регистър и статистика на тези измервания.

През зимните и хладни есенни и пролетни периоди доброволецът ще подкрепя местни инициативи в градското пространство „Кубрик – място за срещи и идеи“. Топлите периоди от годината ще бъдат посветени на акции за почистване, еколагери в Езерец и пътуващи изложби и демонстрационни кампании на мобилния екоцентър.

Постоянната ангажираност на доброволеца по време на проекта ще бъде писането и поддържането на английската версия на уебсайта на организацията.

Партньор на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие в Италия, който играе ролята на изпращаща организация и отговаря за подготовката на доброволеца преди заминаването му за България, е Аssociazione Joint. Мисията на организацията е да предоставя възможности за неформално образование на младите хора чрез международна мобилност.

Проектът „Градска екология“, по който очакваме новия доброволец, се реализира с подкрепата на Европейския корпус за солидарност.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Европейски корпус за солидарност и Център за развитие на човешките ресурси. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина