Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/05/2021

Община Варна е на 26-о място в рейтинга за активна прозрачност сред 193 общини у нас. Данните са от „Граждански одит на активната прозрачност 2021″ на Програма достъп до информация. На картата на прозрачността Варненската община е с 25,5 точки от 30 възможни. Отличници в региона са Девня и Добрич – с 29 точки, и Балчик – с 28. На първо място в общинската класация за страната заема Търговище, а третото си поделят – Девня и Добрич.

Резултатите от проучването, извършено между 1 март и 30 април 2021 г., бяха представени на нарочна пресконференция днес. Рейтингът е изчислен на база три основни групи критерии – „Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация“, „Секция Достъп до информация“ и „Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет“. Най-слабо е изпълнението на показателите на Община Варна в „Секция Достъп до информация“. Оказва се, че не са актуализирани вътрешните правила в съответствие с промените на Закона за достъп до информация (ЗДОИ) от декември 2015 г. Няма я задължителната секция за публикуване на информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп. Няма публикувани списъци на разсекретени документи. Няма и публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа администрацията. Липсва и информация за реда, условията и таксите за повторно използване на информация от обществения сектор. Минус по отношение на бюджетната и финансова прозрачност е липсата на публикуван проектобюджет на общината.

93% от проучените интернет страници на институциите имат създадена секция „Достъп до информация“, посочват от Програма достъп до информация. По съдържание обаче отличниците не са много, отбелязват от там. В 59 на сто от сайтовете секцията „Достъп до информация“ се намира в основното меню, в останалите е по-трудно откриваема. 76% от институциите са актуализирали вътрешните правила в съответствие с промените в ЗДОИ от 2015 г.

На подадените общо 563 заявления за достъп до информация за целите на проучването, са получени 476 отговора в законоустановения 14-дневен срок. На 27 не е отговорено. През миналата година не получилите отговор заявления за достъп са били 66. През 2021 г. има регистриран само един отказ за достъп – на ДФ „Земеделие“, със странния мотив, че информацията е налична на сайта, като е посочен и линк към нея.

В общия рейтинг на активна прозрачност на 277 институции у нас, варненските заемат следните места:

29 – Община Варна

41 – Байсейнова дирекция Черноморски район

65 – Регионално управление на образованието – Варна

113 – Областна дирекция „Земеделие“ – Варна

130 – Областна администрация Варна

142 – Регионална здравна инспекция

144 – Регионална инспекция по околна среда и води – Варна

210 – Областна дирекция на вътрешните работи – Варна

247 – Регионална дирекция по горите – Варна

Проучването на Програма достъп до информация е обхванало общо 85 индикатори, групирани в 5 секции, сред които публикации на интернет страниците на институциите, свързани с институционална и оперативна информация, публикувани актове, проектозакони, проектонаредби, обществени поръчки, секции „Достъп до обществена информация“, работа с електронно заявление и др.

Проучването е извършено в рамките на проект Форум „Достъп до информация“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина