Община Варна е на 26-о място в рейтинга за активна прозрачност сред 193 общини у нас. Данните са от „Граждански одит на активната прозрачност 2021″ на Програма достъп до информация. На картата на прозрачността Варненската община е с 25,5 точки от 30 възможни. Отличници в региона са Девня и Добрич – с 29 точки, и Балчик – с 28. На първо място в общинската класация за страната заема Търговище, а третото си поделят – Девня и Добрич.

Резултатите от проучването, извършено между 1 март и 30 април 2021 г., бяха представени на нарочна пресконференция днес. Рейтингът е изчислен на база три основни групи критерии – „Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация“, „Секция Достъп до информация“ и „Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет“. Най-слабо е изпълнението на показателите на Община Варна в „Секция Достъп до информация“. Оказва се, че не са актуализирани вътрешните правила в съответствие с промените на Закона за достъп до информация (ЗДОИ) от декември 2015 г. Няма я задължителната секция за публикуване на информация, предоставена повече от три пъти по заявления за достъп. Няма публикувани списъци на разсекретени документи. Няма и публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа администрацията. Липсва и информация за реда, условията и таксите за повторно използване на информация от обществения сектор. Минус по отношение на бюджетната и финансова прозрачност е липсата на публикуван проектобюджет на общината.

93% от проучените интернет страници на институциите имат създадена секция „Достъп до информация“, посочват от Програма достъп до информация. По съдържание обаче отличниците не са много, отбелязват от там. В 59 на сто от сайтовете секцията „Достъп до информация“ се намира в основното меню, в останалите е по-трудно откриваема. 76% от институциите са актуализирали вътрешните правила в съответствие с промените в ЗДОИ от 2015 г.

На подадените общо 563 заявления за достъп до информация за целите на проучването, са получени 476 отговора в законоустановения 14-дневен срок. На 27 не е отговорено. През миналата година не получилите отговор заявления за достъп са били 66. През 2021 г. има регистриран само един отказ за достъп – на ДФ „Земеделие“, със странния мотив, че информацията е налична на сайта, като е посочен и линк към нея.

В общия рейтинг на активна прозрачност на 277 институции у нас, варненските заемат следните места:

29 – Община Варна

41 – Байсейнова дирекция Черноморски район

65 – Регионално управление на образованието – Варна

113 – Областна дирекция „Земеделие“ – Варна

130 – Областна администрация Варна

142 – Регионална здравна инспекция

144 – Регионална инспекция по околна среда и води – Варна

210 – Областна дирекция на вътрешните работи – Варна

247 – Регионална дирекция по горите – Варна

Проучването на Програма достъп до информация е обхванало общо 85 индикатори, групирани в 5 секции, сред които публикации на интернет страниците на институциите, свързани с институционална и оперативна информация, публикувани актове, проектозакони, проектонаредби, обществени поръчки, секции „Достъп до обществена информация“, работа с електронно заявление и др.

Проучването е извършено в рамките на проект Форум „Достъп до информация“ с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.