[asvc_header_block title="Новата местна власт във Варна се заклева на 11.11." header_font_size="h1"]

Първото заседание на новоизбрания Общински съвет във Варна ще се състои на 11 ноември 2019 г. ( понеделник)  от 13 часа в зала „Пленарна“ на общината. То е свикано със заповед на областния управител Стоян Пасев съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Преди началото на тържествената сесия, клетва ще положат избраният за нов мандат кмет на Варна Иван Портних, кметовете на райони и на населени места в общината, както и всички 51 съветници.

По традиция заседанието ще се ръководи от най-възрастния общински съветник, който през този мандат е Димитър Чутурков (БСП). В дневния ред е включена само една точка – избор на председател на местния парламент. Изборът се провежда с тайно гласуване, като за избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой съветници.
Свилена Велчева

Журналист

06.11.2019 15:14 | Активни граждани