Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 27/05/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, като част от Коалиция „За да остане природа в България“, настоява за забрана на  глифозат и глифозат съдържащи хербициди. Петицията до всички отговорни институции може да прочетете и подпишете тук.

В много страни има забрана на различни нива на глифозат и глифозат съдържащи хербициди. В Люксембург забраната е тотална, а във Франция от 1 януари 2020 г. важи за неземеделско производство – детски градини, паркове, частни дворове и градини.

Инициаторът на петицията – Сдружение „Агролинк“, започва с по-малката цел, но по-лесно постижима у нас – забрана за използването на хербицида в зелените площи в детски градини, паркове, частни дворове и градини, спортни площадки и игрища, междублокови пространства, затворени жилищни и бизнес комплекси.

Глифозатът е широкоспектърен системен хербицид, използван за борба с плевелите и е най-използваният хербицид в света. Глифозатът е действащото вещество в хербицидите, произвеждани под търговските наименования Roundup (Раундъп), NASA и много други.

Защо е важно?

–  През 2015 г. след обстойно изследване Световната здравна организация определи глифозата като вероятно канцерогенен.

–  Глифозатът причинява Неходжкинов лимфом – летален рак на имунната система;

– Масово измират пчели, други опрашители и птици в България поради свръхизползване на земеделски биоциди, вкл. и глифозат;

–  Глифозатът има пряко въздействие върху здравето на фермерите и дребните градинари, които го използват;

–  В САЩ срещу Байер/Монсанто, производителя на Roundup са заведени над 10 000 дела от фермери. В последното дело Байер/Монсанто е осъден да заплати 2.424 млрд. долара за увреждане и причинени ракови заболявания;

–  Глифозатът не остава само в почвата, но и в преработените продукти като хляб, бира и други, в чиито състав са използвани култури, третирани с глифозат. Глифозат има и във водата, която пием.

Къде се използват глифозат съдържащи хербициди в България?  

Навсякъде! В зелените площи на детските градини, в парковете, в частните градини и дворове на къщи, голф и футболни игрища, стадиони, паркове, всички затревени площи. Мит е, че бабите от село произвеждат „чисти“ домати и зеленчуци.

Къде има забрана на глифозата  

В 39 страни по целия свят има различни нива на забрана за използването на глифозат.

–  Люксембург е първата страна в ЕС, която въведе от 01.02.2020 г. тотална забрана на глифозат съдържащи хербициди.

–  Белгия, Италия, Франция и Малта забраниха използването на глифозат при третирането на обществени и частни градини, паркове и места за спорт.

–  През 2018 г. Чехия, Италия и Дания забраниха третирането на земеделските култури преди прибирането на реколтата, за да не остава в храната.

–  През юли 2019 aвстрийският парламент гласува за тотална забрана на глифозата, която все още не е влязла в сила.

–  През 2019 г. Ангела Меркел заяви, че глифозатът ще бъде забранен до 2023.

–  В Нидерландия е забранено използването на глифозат за нестопански цели.

–  От 1 януари 2020 г. във Франция е забранено използването на опасни пестициди, вкл. и глифозат на разстояние по-малко от 20 метра от сгради, в това число училища, домове, офис сгради, както и за частни градини и лозя. За прилагането на наредбата са отделени 25 млн. евро, а други 14 млн. ще подпомогнат изследванията за въздействията на химикалите върху човешкото здраве и околната среда.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина