Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 27/05/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие, като част от Коалиция „За да остане природа в България“, настоява за забрана на  глифозат и глифозат съдържащи хербициди. Петицията до всички отговорни институции може да прочетете и подпишете тук.

В много страни има забрана на различни нива на глифозат и глифозат съдържащи хербициди. В Люксембург забраната е тотална, а във Франция от 1 януари 2020 г. важи за неземеделско производство – детски градини, паркове, частни дворове и градини.

Инициаторът на петицията – Сдружение „Агролинк“, започва с по-малката цел, но по-лесно постижима у нас – забрана за използването на хербицида в зелените площи в детски градини, паркове, частни дворове и градини, спортни площадки и игрища, междублокови пространства, затворени жилищни и бизнес комплекси.

Глифозатът е широкоспектърен системен хербицид, използван за борба с плевелите и е най-използваният хербицид в света. Глифозатът е действащото вещество в хербицидите, произвеждани под търговските наименования Roundup (Раундъп), NASA и много други.

Защо е важно?

–  През 2015 г. след обстойно изследване Световната здравна организация определи глифозата като вероятно канцерогенен.

–  Глифозатът причинява Неходжкинов лимфом – летален рак на имунната система;

– Масово измират пчели, други опрашители и птици в България поради свръхизползване на земеделски биоциди, вкл. и глифозат;

–  Глифозатът има пряко въздействие върху здравето на фермерите и дребните градинари, които го използват;

–  В САЩ срещу Байер/Монсанто, производителя на Roundup са заведени над 10 000 дела от фермери. В последното дело Байер/Монсанто е осъден да заплати 2.424 млрд. долара за увреждане и причинени ракови заболявания;

–  Глифозатът не остава само в почвата, но и в преработените продукти като хляб, бира и други, в чиито състав са използвани култури, третирани с глифозат. Глифозат има и във водата, която пием.

Къде се използват глифозат съдържащи хербициди в България?  

Навсякъде! В зелените площи на детските градини, в парковете, в частните градини и дворове на къщи, голф и футболни игрища, стадиони, паркове, всички затревени площи. Мит е, че бабите от село произвеждат „чисти“ домати и зеленчуци.

Къде има забрана на глифозата  

В 39 страни по целия свят има различни нива на забрана за използването на глифозат.

–  Люксембург е първата страна в ЕС, която въведе от 01.02.2020 г. тотална забрана на глифозат съдържащи хербициди.

–  Белгия, Италия, Франция и Малта забраниха използването на глифозат при третирането на обществени и частни градини, паркове и места за спорт.

–  През 2018 г. Чехия, Италия и Дания забраниха третирането на земеделските култури преди прибирането на реколтата, за да не остава в храната.

–  През юли 2019 aвстрийският парламент гласува за тотална забрана на глифозата, която все още не е влязла в сила.

–  През 2019 г. Ангела Меркел заяви, че глифозатът ще бъде забранен до 2023.

–  В Нидерландия е забранено използването на глифозат за нестопански цели.

–  От 1 януари 2020 г. във Франция е забранено използването на опасни пестициди, вкл. и глифозат на разстояние по-малко от 20 метра от сгради, в това число училища, домове, офис сгради, както и за частни градини и лозя. За прилагането на наредбата са отделени 25 млн. евро, а други 14 млн. ще подпомогнат изследванията за въздействията на химикалите върху човешкото здраве и околната среда.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина