Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 07/05/2020

„Единствените, които искат ГМО в Европа са лобито на агробизнеса и администрацията на Тръмп. Гражданите на ЕС и фермерите ги отхвърлиха отново и отново!“. Това се посочва в писмото на 74 граждански организации от ЕС, които призоваха тази седмица Европейската комисия да отхвърли ГМО от търговските преговори със САЩ.

Според съобщения в медиите, Комисията все още води преговори със САЩ, въпреки Пандемия Covid-19 и би искала да „засили” работата по регулаторното сътрудничество. По време на преговорите Комисията може да предложи да ускори издаването на разрешения за генетично модифицирани организми (ГМО).

Режимът на ГМО в ЕС има за цел да защити хората и околната среда, се посочва в писмото на гражданските сдружения. Въпреки дългите години на агресивен маркетинг, генно модифицираните технологии все още са в ръцете само на шепа страни. Всъщност броят на страните, отглеждащи генно модифицирани култури, се свива от 2010 г. насам. Днес почти 90 на сто от ГМО растения са модифицирани така, че да преживеят пръскането с хербициди, които иначе биха ги убили. Отглеждането на подобен вид ГМ култури доведе до масово увеличение на употребата на хербициди, се посочва в позицията, изпратена до ЕК.

ГМО се отглеждат предимно като мащабни индустриални монокултури с вредно въздействие върху екосистемите. Установено е, че те преминават в дивата природа, а последствията от това все още са неизвестни.

Потенциални рискове за общественото здраве, които могат да възникнат от различията в състава на ГМО в сравнение с немодифицирани генно култури остават слабо разбрани.

ЕС въведе строги правила, за да гарантира, че ГМО могат да бъдат пуснати в продажба само след задълбочена оценка на безопасността и в зависимост от изискванията за проследяване и етикетиране. Тези стандарти са налице, за да защитят хората и околната среда, се казва в писмото на неправителствените организации. Според тях нивото на контрол на отделните ГМО в околната среда не може и не трябва да бъде понижено.

Днес вече разрешенията за ГМО в ЕС се основават на бегла научна оценка, която игнорира важни акценти за потенциалната им вреда, твърдят гражданските активисти. Оценките, предоставени от Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) обикновено пренебрегват ключови аспекти, като увеличената употреба на химикали, свързана с хербицид толерантните ГМ култури, както и потенциални неблагоприятни ефекти, възникващи при стресови условия, като суша, например. Те също така пренебрегват ефекта, който може да възникне при съвместяването на различни ГМО.

Освен това разрешенията за ГМО от ЕС са резултат от дълбоко недемократичен процес на вземане на решения, в който Комисията взема решението без подкрепа на квалифицирано мнозинство от държави-членки и срещу парламентарните възражения, внесени от мнозинство от членовете на Европейския парламент. Този процес подкопава демократичните устои на ЕС и допълнително излага на риск здравето на гражданите на ЕС и опазване на околната среда, коментират в писмото си европейските сдружения.

Ускоряването на този, вече незадоволителен, процес ще намали още повече научната строгост и демократичния контрол. Това може да спре EFSA да изисква допълнителни данни, за да се установи безопасността на ГМ продуктите. Може също така да остане недостатъчно време за изпълнението им от правителствата на страните-членки и Европейския парламент.

Вместо да ускорява разрешенията за ГМО, Комисията следва да:

  • Прилага правилно съществуващото законодателство на ЕС относно ГМО.

Оценката на безопасността на ГМО трябва да бъде подобрена, така че ГМ продукти да бъдат разрешавани само „след научна оценка по възможно най-високия стандарт …за всички рискове, които те представляват за здравето на хората и животните и… за околната среда”, както се изисква от законодателството на ЕС относно ГМО.

Основното решение на Европейския съд от 25 юли 2018 г. относно обхвата на правото на ГМО на ЕС следва да се приложи изцяло. Всякакви опити за освобождаване на ГМО, получени от нови техники на генно инженерство, като CRISPR-Cas, трябва да бъдат отхвърлени от законодателството на ЕС, настояват 74 граждански сдружения.

  • Затягане на законодателството на ЕС относно ГМО

Съществуващите пропуски в регламентите на ЕС за етикетиране на ГМО трябва да бъдат преодолени, за да се гарантира, че потребителите имат пълна информация за ГМО, използвани при производството на храни. Понастоящем храна, получена от животни, отгледани с ГМ фураж, не е необходимо да бъде етикетирана специално.

И накрая, има спешна необходимост от реформиране на процеса на разрешаване на ГМО така, че да се даде възможност за пълен демократичен контрол върху решенията на ЕС за разрешаване на генно модифицирани продукти, заявяват от организациите, които вече са дали някои препоръки в това отношение.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина