Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 24/06/2019

Общественият център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) набира доброволци на възраст между 15 и 29 години за Лятна Еко-лаборатория 2019. Основният ангажимент на младите хора ще бъде през август и септември, когато е предвидено мащабно събиране на данни по няколко параметъра на околната среда: наличие на прахови частици във въздуха, нива на шум, GSM и UV лъчения. В различни точки на Варна – ключови кръстовища, булеварди, градски градинки, ще бъдат разположени пунктове за събиране на информация.

Част от данните, като UV лъчения, ще бъдат публикувани в реално време на измерването, други ще бъдат обработвани, анализирани и след това оповестявани. За целта ще предоставим на доброволците апаратура, с която да извършват измервания на терен в рамките на половин работен ден, а на следващия да обработват получените данни в офиса на сдружението. Ще им бъдат покрити пътните и дневни разходи.

Преди реалния мониторинг ще бъдат проведени 6 обучения, всяко от които ще бъде фокусирано върху една от темите на екологични проблеми на съвременната градска култура – качество на въздуха, водите, храните, нивата на шум, GSM и UV лъчения. Предвиждат се посещения на структури и лаборатории за контрол, функциониращи на територията на Варна. На специално организиран пленер ще се проведе изнесено обучение по наблюдение на биологичното разнообразие и качество на почвите. Пленерът ще се проведе в края на август  в с. Езерец, където ОЦОСУР има своя база.

Събраната и обобщена информация за качеството на средата, в която живеем, ще бъде публикувана текущо в интернет и социалните мрежи, както и оповестявана в медиите.

„Лятна Еко-лаборатория“ е идея за ангажиране на млади хора, интересуващи се от екологичните проблеми, в процесите на активно наблюдение, събиране, обработване, анализиране и оповестяване на информация за качеството на околната среда.

Желаещите да се включат в проекта може да изпратят кратка информация за себе си и контакти за обратна връзка на ел. адрес: pecsd@net-bg.net.

Проектът се реализира по програма „Младежки проекти 2019“ на Община Варна.

Лого Община Варна

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина