С началото на лятната ваканция Общественият център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) започна работа по проект „Лятна Еколаборатория“. Основната му цел е да промени нагласата и интересите на младите хора в град Варна към актуалните екологични проблеми. Планираме да проведем няколко обучения, за да запознаем младите хора с методите на събиране информация за качеството на околната среда и нейното интерпретиране. Ще организираме и проведем мащабно доброволческо събиране на данни за наличие на прахови частици във въздуха, нивата на шум, GSM и UV лъчения в различни точки на Варна. За целта ще предоставим на доброволци апаратура, с която да извършват измервания. Информацията ще бъде разпространена и представена пред варненската общественост чрез текущи публикации в Интернет страницата и социалните канали на ОЦОСУР, прессъобщения и информационен бюлетин. Очакваме да променим поведението и отношението на младите хора към ежедневните практики на живот, влияещи върху околната среда.