Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/03/2021

Два от мобилните оператори вече рекламират 5G-мрежите си. Един от тях дори предлага промоционално безплатно тестване до края на март, като за целта обещава и по 30 000 МВ месечен бонус.

Всичко това се случва на фона на отричането на управляващи на местно и централно ниво, че у нас 5G мрежа е изградена и функционира. В края на януари главният архитект на Варна Виктор Бузев увери в ефира на „Дарик“, че в морския град няма инсталирани 5G антени. Такъв отговор той получил на официално свое запитване до доставчиците на интернет. Бузев обаче направи уговорката, че промяна в Закона за устройство на територията през 2020 г. е дала възможност на интернет-доставчиците да монтират антени под предлог, че преустройват старите си съоръжения, без да уведомяват за това властите.

Според сайта на А1 към края на февруари 5G-мрежата покрива цялата градска част на Варна, с много малки изключения. До края на март това ще стане факт и за курортните комплекси, вилните зони и селищните образования. В сайта на компанията е записано, че 5G мрежата е първата в страната, която предлага пълните възможности на петото поколение мобилни мрежи, работи с 5G честоти в спектъра от 3,6GHz и 5G базови станции. В интернет страницата на доставчика се рекламират и 15 устройства, поддържащи 5G мрежата на оператора.

От „Виваком“ информират, че 5G мрежата е налична в централните градски части на всички 27 областни града в България, както и по автомагистрала Тракия. Новата технология е стартирала чрез съвместна работа на една честота на 4G и 5G, чрез метода за динамичното споделяне на спектъра (DSS).

Отговорът от страна на управляващите на гражданските искания срещу въвеждането на 5G мрежата у нас е мълчание. Заради мълчаливия отказ да се произнесе по искането за налагане на мораториум върху въвеждането на 5G технологията, Общински съвет Варна е даден на съд, съобщиха от Местна гражданска инициатива „Стоп 5G България, защото здравето е по-важно“. Народното събрание също отказа да се произнесе по искането на Национална гражданска инициатива за налагане забрана за 5G технологията, докато не бъде доказано, че е безвредна за хората и околната среда. Подписката на 40 хиляди българи е внесена на 17 юни 2020 г. Отказът, е обжалван пред съда, но искът е определен за недопустим, защото дело срещу Народното събрание не можело да се води.

От Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), която отговаря за честотите, отговарят на запитване на „Капитал“, че през пролетта на тази година трябва да бъдат пуснати на търг честотите около 3.6 гигахерца, които и в момента са дадени за тестово ползване на телекомите. Нито един от трите оператора обаче нямал придобит 5G честотен спектър за търговски цели, уверяват от там.

На фона на мълчанието на отговорните институции, в социалните мрежи ежедневно се публикуват материали за вредата от 5G. Един от последните, широко споделяни, е за доброволно замерване на независим експерт във Великобритания, който съобщава за четворно превишение на лимитите на излъчване от антените за 5G, обикновено монтирани в близост до училища, детски градини и спортни площадки.

Скорошен протест на пчеларите у нас заради масов мор на пчелите отново предизвика вълна от публикации за вредата от радиочестотната радиация за насекомите. Те предупреждават, че по-високите честоти на 5G могат да повишат телесната (вътрешната) температура на пчелите, което предизвиква непредвидими промени в тяхното поведение и физиология. Цитира се и научен експеримент, при който 25% от изложените на радиочестотна радиация бръмбари умират. Такава радиация се използва рутинно за унищожаване на насекомите в дървесина и в продукти от дърво.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина