Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/04/2021

Проектът на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – „Лист по лист“, ще влезе в европейски доклад за устойчиво образование. Докладът ще се използва за препоръки относно бъдещата европейска политика и разработване на програми в областта на образованието.

Изследването, поръчано от Европейската комисия, се разработва от изследователска компания, наречена „3S“, базирана във Виена, Австрия. Кампанията за разделно събиране на хартия попада в обсега на организацията с едноименния проект, реализиран по „Еразъм +“ (2016-2017 г.). По него се финансира участието на чуждестранен доброволец, който пристига у нас в партньорство с испанската организация Asociacion Ser Joven и помага за реализацията на „Лист по лист“ във Варна.

Проектът е един от 15-те избрани, реализирани по „Еразъм +“ на територията на целия Европейски съюз, чийто успехи ще бъдат използвани в препоръки за бъдещата европейска политика в областта на образованието.

Кампания „Лист по лист“ се реализира от 2000 г. насам във Варна под мотото „Един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета“. През целия си 20-годишен период на реализация кампанията е разчитала на доброволческа помощ, в това число и чуждестранна.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина