Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/04/2021

Проектът на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие – „Лист по лист“, ще влезе в европейски доклад за устойчиво образование. Докладът ще се използва за препоръки относно бъдещата европейска политика и разработване на програми в областта на образованието.

Изследването, поръчано от Европейската комисия, се разработва от изследователска компания, наречена „3S“, базирана във Виена, Австрия. Кампанията за разделно събиране на хартия попада в обсега на организацията с едноименния проект, реализиран по „Еразъм +“ (2016-2017 г.). По него се финансира участието на чуждестранен доброволец, който пристига у нас в партньорство с испанската организация Asociacion Ser Joven и помага за реализацията на „Лист по лист“ във Варна.

Проектът е един от 15-те избрани, реализирани по „Еразъм +“ на територията на целия Европейски съюз, чийто успехи ще бъдат използвани в препоръки за бъдещата европейска политика в областта на образованието.

Кампания „Лист по лист“ се реализира от 2000 г. насам във Варна под мотото „Един тон рециклирана хартия спасява от изсичане 17 дървета“. През целия си 20-годишен период на реализация кампанията е разчитала на доброволческа помощ, в това число и чуждестранна.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина