Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/04/2020

Крайградските зони на Варна се пробудиха за нов живот, отрупани с боклуци. Наши читатели ни изпратиха снимки с пластмасови бутилки и метални кенчета в зелените площи над картинг пистата. Въпреки че местностите на Варна отдавна са превърнати в мини жилищни квартали, а живущите там си плащат такса смет, сметопочистване реално не се извършва. В същото време мнозина използват тези все още зелени райони за походи и семеен отдих през уикенда. Нека бъдем по-отговорни към околната среда! Чиста природа е равносилно на здраве за човеците – това, което толкова често си пожелаваме тези дни.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина