Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 16/04/2020

„Кой ще прекъсне модератора?“. Тази спонтанна реплика се ражда по време на един от дебатите на гражданския форум „Конференция по демокрация 2020“. На модератора Петко Ковачев, експерт от Института за зелена политика, му предстои да направи обобщение и да закрие дебата. Провокиран от множеството въпроси и коментари, той изнася емоционален монолог, изпълнен със съдържателен анализ за отношението на българите към демокрацията и гражданското общество.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина