Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще отбележи Световния ден на околната среда – 5 юни. От 9 ч в офиса на сдружението на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна започва кампанията „Шише върни – книга си вземи“. Всеки посетител ще получи най-новия брой на вестник „Лист“, както и образователни брошури – със съвети за „зелено почистване“ и за случая срещу шистовия газ. Донеслите стъклено шише от парфюм или козметика, ще имат възможност да си изберат книга втора употреба срещу 1 лев дарение за фонд „Лист“.

Темата на Световния ден на околната среда за 2020 г. е биоразнообразието – борбата с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Програмата за околна среда на ООН започва Десетилетието за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата.

В унисон с темата, от 13 ч ще се включим в онлайн дебат „Ще успеем ли да защитим дивите божури край Божурище?“ с участието на инж. Тома Белев и д-р Десислава Алексова от Асоциация на парковете в България, Десислава Гюрова, главен експерт по флората в дирекцията на Природен парк „Витоша“, Петко Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие“ и Бианка Маринова от гр. Божурище. Застрашеният вид теснолистен божур, вписан в Червена книга на България, е разпространен и по черноморското крайбрежие, в Североизточна България, Дунавската равнина (долината на р. Студена). Видът е включен, като защитен и в Закона за биологичното разнообразие, както и в Европейската конвенция за опазване на  дивата флора, фауна и природни местообитания.

Защитената местност „Теснолистен божур“ край Божурище, с площ 13,5 ха, е обявена едва преди три години. За жалост по-голямата част от находището попада в частни имоти, предимно ниви, извън рамките на обявената защитена местност, и все още има опасност да бъде унищожено.

Дори да не унищожаваме директно защитени видове, с ежедневните си дейности и навици застрашаваме редица естествени местообитания на живите организми. Как се случва това? Какво е глобалното затопляне? И как можем да го променим с локални действия? Отговорите на тези на пръв поглед сложни въпроси ще търсим заедно с маркетолога Апостол Пенков. Презентацията му по темата ще започне в 15 ч в Центъра за подпомагане на граждански инициативи, който се намира в офиса ни на ул. „Сава Радулов“ 14. Апостол е живял повече от 12 години в чужбина. Дипломирал се е с бакалавърска степен в Холандия, а след това и с магистърска във Великобритания. От 2017 г. работи в компания за микропроцесори в България.

Заради ограничения брой места и наложените санитарни мерки, посещението на презентацията ще става след предварително записване на e-mail: ecovarna.info@gmail.com или на тел. 052/306423.

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ – Time for Nature.

Снимка: travelbulgarianews.bg