Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 03/06/2020

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие ще отбележи Световния ден на околната среда – 5 юни. От 9 ч в офиса на сдружението на ул. „Сава Радулов“ 14 във Варна започва кампанията „Шише върни – книга си вземи“. Всеки посетител ще получи най-новия брой на вестник „Лист“, както и образователни брошури – със съвети за „зелено почистване“ и за случая срещу шистовия газ. Донеслите стъклено шише от парфюм или козметика, ще имат възможност да си изберат книга втора употреба срещу 1 лев дарение за фонд „Лист“.

Темата на Световния ден на околната среда за 2020 г. е биоразнообразието – борбата с ускоряващата се загуба на видове и разрушаването на природата. Програмата за околна среда на ООН започва Десетилетието за възстановяване на екосистемите (2021–2030 г.) – глобална инициатива за възстановяване на връзката между хората и природата.

В унисон с темата, от 13 ч ще се включим в онлайн дебат „Ще успеем ли да защитим дивите божури край Божурище?“ с участието на инж. Тома Белев и д-р Десислава Алексова от Асоциация на парковете в България, Десислава Гюрова, главен експерт по флората в дирекцията на Природен парк „Витоша“, Петко Цветков от Българска фондация „Биоразнообразие“ и Бианка Маринова от гр. Божурище. Застрашеният вид теснолистен божур, вписан в Червена книга на България, е разпространен и по черноморското крайбрежие, в Североизточна България, Дунавската равнина (долината на р. Студена). Видът е включен, като защитен и в Закона за биологичното разнообразие, както и в Европейската конвенция за опазване на  дивата флора, фауна и природни местообитания.

Защитената местност „Теснолистен божур“ край Божурище, с площ 13,5 ха, е обявена едва преди три години. За жалост по-голямата част от находището попада в частни имоти, предимно ниви, извън рамките на обявената защитена местност, и все още има опасност да бъде унищожено.

Дори да не унищожаваме директно защитени видове, с ежедневните си дейности и навици застрашаваме редица естествени местообитания на живите организми. Как се случва това? Какво е глобалното затопляне? И как можем да го променим с локални действия? Отговорите на тези на пръв поглед сложни въпроси ще търсим заедно с маркетолога Апостол Пенков. Презентацията му по темата ще започне в 15 ч в Центъра за подпомагане на граждански инициативи, който се намира в офиса ни на ул. „Сава Радулов“ 14. Апостол е живял повече от 12 години в чужбина. Дипломирал се е с бакалавърска степен в Холандия, а след това и с магистърска във Великобритания. От 2017 г. работи в компания за микропроцесори в България.

Заради ограничения брой места и наложените санитарни мерки, посещението на презентацията ще става след предварително записване на e-mail: ecovarna.info@gmail.com или на тел. 052/306423.

Посланието за Световния ден на околната среда тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че сме на прага на срив. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата. На този 5 юни е „Време за природа“ – Time for Nature.

Снимка: travelbulgarianews.bg

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина