Гражданското общество в България загуби Юлиян Чолаков. След много спечелени битки с държавната и общинската администрации, председателят на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията (СОПА) загуби последната – с COVID-19.

Ръководеното от Чолаков сдружение целеше оптимизиране управлението на обществените процеси за обща полза. Главната му задача бе „да популяризира идеята за универсален метод за борба с корупцията, престъпността и бедността в условията на произволна демократична правова държава, каквато е и Република България според Конституцията“.
Чолаков води стотици дела с държавните, общинските и съдебните органи по въпроси за защита на гражданските права и интереси. Едни от най-емблематичните казуси, за които се е борил, са Алея Първа, държавните такси, работното време на администрацията с граждани, Общия устройствен план на Варна. Последният казус, по който работи Чолаков, съвместно с Обществен център за околна среда и устойчиво развитие е приемането на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на местност „Малка Чайка“.

Като непримирим граждански активист, Чолаков е активен участник в гражданския форум „Конференция по демокрация“ от създаването му през 2015 г. В последното издание на форума той участва с две публични презентации на тема „Инициатива за промени в правилника на Общински съвет – Варна“ и с казуса „Национална сигурност и интернет данни“.

Едно от най-популярните дела, които води Чолаков, бе с варненската община, която в петък следобед отказваше да обслужва граждани. Делото бе заведено още през 2010 г., когато на власт бе кмета Кирил Йорданов. При прекратяване на делото от  Варненския административен съд тогава, Чолаков коментира: „От този и подобни процедурни прийоми от най-висшия пилотаж в българското правосъдие изглежда няма отърване, освен с широка медийна подкрепа или … с една единствена мирна демонстрация, но с по една истинска сопа в ръцете на всеки българин, който не получава заплата по ред, определен от ВСС“. Казусът придобива широка обществена популярност и местната власт се принуждава да промени работното си време.

През 2013 г. при опит да внесе поредното си заявление за достъп до обществена информация в Община Варна Чолаков е арестуван. Той има намерение да подаде до кмета Иван Портних заявление, касаещо процедурите за провеждане на обществените поръчки, лицата, подготвящи тръжната документация, както и лицата, контролиращи качественото, количественото и стойностното изпълнение на сключените договори за кърпене на асфалта на уличната мрежа във Варна през последните 15 години. След около 3-часов престой в Първо РУП Чолаков си тръгва с акт за неизпълнение на полицейско разпореждане „да напусне Община Варна и да бъде проверен личния му багаж“.

Всеки който желае, може да се сбогува с Юлиян Чолаков на 21 декември от 11,45 ч в Гробищен парк – с. Тополи.

Приятели и познати се поклониха пред Грамадата от камъни пред Община Варна на 21 декември в памет на неуморния граждански активист Юлиян Чолаков.