Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 15/04/2020

Какво представлява гражданското конституционно събрание Сортишън и гражданските събрания на подбор на случаен принцип? Какъв е ирландският опит и по света в тази област? Какво е бъдещето на Европейският съюз, управляван чрез събрания от граждани? Какви са новости по референдумите в България?. Отговори на всичко по темата от Даниела Божинова, изпълнителен директор на „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ (БСНГИ). Темата беше изнесена по време на гражданския форум „Конференция по демокрация 2020“.

Съпътстващата презентация можете да видите ТУК.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина