Дребните фермери в Италия успяха да спрат предложението на земеделския министър и комисията по земеделие към Сената във връзка с навлизането на новите генно-модифицирани организми (ГМО) в страната.

На 28 декември 2020 г. Комисията по земеделие изрази положително становище по 4 законови промени, предложени от министъра на земеделието Тереза ​​Беланова. Под предлог за актуализиране на фитосанитарните мерки, беше направен опит за реорганизиране на националната система за семена, проправяйки път за разпространение на ГМО и т. нар. „нови“ ГМО (получени чрез новите техники за генно редактиране).

Законовите промени биха позволили необратимото освобождаване на ГМО сортове, застрашавайки правата на земеделските производители върху семената. Тези права са гарантирани от Декларацията на ООН за правата на земеделците (UNDROP), приета през 2018 г.

Фермерските организации, органичният земеделски сектор и екологичните и потребителските организации се мобилизираха срещу неприемливото и незаконно отваряне на италианското земеделие за новите ГМО.

Организациите призоваха за спазване решението на Европейския съд от 25 юли 2018 г. В него ясно посочва, че „растенията и животните, получени чрез мутагенеза, трябва да се считат за генетично модифицирани организми. Всички техники, наречени „редактиране на генома“, „синтетична биология“ или „нови техники за генно редактиране“, попадат в категорията на новите ГМО“.

Нещо повече, законовите промени премахват правата на системата за земеделски разсад, като по този начин нарушават член 9 от Международния договор за растителните генетични ресурси и за храните и земеделието (ITPGRFA). Споразумението предвижда, че „нищо не ограничава правото на земеделските стопани да запазват, използват, търгуват и продават семена или посадъчен материал“.

„Искаме незабавно изпълнение на решението на Съда на Европейския съюз относно ГМО, получени чрез редактиране на гени и пълното спазване на Договора ITPGRFA. Апелираме към Комисията по земеделие да се обяви срещу промените, тъй като те са лишени от всякаква реална мотивация. Дискусията относно стратегическия избор като този за ГМО и нови ГМО трябва да бъде прозрачно и защитено от намесата на биотехнологичните лобита.“. Това са исканията на представители на движението срещу навлизането на новите ГМО в Италия.

Благодарение на активната гражданска мобилизация, на 13 януари Комисията по земеделие към Сената излезе със становище, което италианското правителство ще трябва да спазва:

1) Забрана за отглеждане на ГМО трябва да се счита за разширена в съответствие с решението на Съда на Европейския съюз от 16 юли 2018 г., като включва и продукти, получени чрез т.нар. нови техники за редактиране или редактиране на генома, предвид високите рискове за околната среда и човешкото здраве.

2) Въвежда се също разпоредба, която позволява на земеделските производители да се занимават с дейности, включващи повторно използване на семена или обмяна на част от реколтата под формата на семена или посадъчен материал.

Това е победа в борбата срещу новите ГМО, но и голяма стъпка в правата на земеделските производители да обменят свободно семена. Бъдещият министър на земеделието на Италия ще бъде призован да спазва становищата, изразени от Сената.

Информацията е на доброволката Джулия Ди Марко.