Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/05/2020

Интересни факти за използването на възобновяеми енергийни източници от домакинствата (ВЕИ), нагласата към ВЕИ и добрия опит в тази област. Всичко това, както и вашите въпроси, зададени на живо или предварително, може да получат отговор днес -11 май, от 17 до 18,30 ч в уебинара на „Грийнпийс“ – България.

Темата е „Социална приемливост на възобновяемите енергийни източници или как обществата възприемат ВЕИ“. Въпросите може да се задават предварително коментар.

Организаторите имат няколко въпроса преди събитието, като те ще се използват в проучване на нагласите по отношение на внедряването на ВЕИ в производството на енергия: https://act.gp/Anketa

Уебинар: Изгарянето на отпадъци в тецове – проблеми и решения https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/237975840731673

По време на уебинара ще научите:

Как обществата в България и по света възприемат ВЕИ;

Кои са различните участници на енергийния пазар и какви са различните бизнес модели – индустриални и домакинства;

Картината в България за последните 10 – 15 г. Какво се случи с ВЕИ? Кои фактори влияят на ВЕИ сектора и какви са прогнозите;

Енергийните общности и кооперативи – мисията възможна (примери от Гърция и Турция);

Какви са проблемите в родния енергиен сектор и какво може да се направи, за да бъдат решени те?

С тези теми и с проучването ще ни запознае Мария Трифонова. Тя е асистент в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има изследователски интереси в областта на трансформацията на енергийните системи, пазарната интеграция на ВЕИ, икономическите и социалните ефекти от европейските и национални политики за декарбонизация и енергийни регулации. Мария преподава в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“. Също така води лекции по „Икономика на околната среда“ за бакалаври. Дипломиран икономист на университет „Дуисбург-Есен“, работила в „Българската фотоволтаична асоциация“, „Европейския институт за енергийни изследвания“ (EIFER), с принос в изследванията на проекти като PV Grid, NanoPhoSolar, MEDEAS.

Модератор ще е Балин Балинов, който е координатор кампания „Енергийни решения”.

Събитието е безплатно и ще се излъчва онлайн.

Уебинара за ВЕИ е част от поредица онлайн дискусии на Грийнпийс всеки понеделник във Фейсбук.

Какво предстои?

18 май – уебинар, посветен на природосъобразното възстановяване от пандемията

26 май – Що е то „дерогация“ и как тази необичайна дума засяга всички ни?

И още през месец юни!

Ако искаш да гледаш уебинарите от предишните седмици, можеш да го направиш тук:

Уебинар: Опазване на горите в условия на климатични промени:

https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/552357522068410/

Уебинар: Възобновяеми енергийни източници – потенциал и развитие

https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/254258362641827/

Уебинар: „Петъци за бъдеще“. Как младежите пазят климата?

https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/261569891646718/

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина