Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 11/05/2020

Интересни факти за използването на възобновяеми енергийни източници от домакинствата (ВЕИ), нагласата към ВЕИ и добрия опит в тази област. Всичко това, както и вашите въпроси, зададени на живо или предварително, може да получат отговор днес -11 май, от 17 до 18,30 ч в уебинара на „Грийнпийс“ – България.

Темата е „Социална приемливост на възобновяемите енергийни източници или как обществата възприемат ВЕИ“. Въпросите може да се задават предварително коментар.

Организаторите имат няколко въпроса преди събитието, като те ще се използват в проучване на нагласите по отношение на внедряването на ВЕИ в производството на енергия: https://act.gp/Anketa

Уебинар: Изгарянето на отпадъци в тецове – проблеми и решения https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/237975840731673

По време на уебинара ще научите:

Как обществата в България и по света възприемат ВЕИ;

Кои са различните участници на енергийния пазар и какви са различните бизнес модели – индустриални и домакинства;

Картината в България за последните 10 – 15 г. Какво се случи с ВЕИ? Кои фактори влияят на ВЕИ сектора и какви са прогнозите;

Енергийните общности и кооперативи – мисията възможна (примери от Гърция и Турция);

Какви са проблемите в родния енергиен сектор и какво може да се направи, за да бъдат решени те?

С тези теми и с проучването ще ни запознае Мария Трифонова. Тя е асистент в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Има изследователски интереси в областта на трансформацията на енергийните системи, пазарната интеграция на ВЕИ, икономическите и социалните ефекти от европейските и национални политики за декарбонизация и енергийни регулации. Мария преподава в магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“. Също така води лекции по „Икономика на околната среда“ за бакалаври. Дипломиран икономист на университет „Дуисбург-Есен“, работила в „Българската фотоволтаична асоциация“, „Европейския институт за енергийни изследвания“ (EIFER), с принос в изследванията на проекти като PV Grid, NanoPhoSolar, MEDEAS.

Модератор ще е Балин Балинов, който е координатор кампания „Енергийни решения”.

Събитието е безплатно и ще се излъчва онлайн.

Уебинара за ВЕИ е част от поредица онлайн дискусии на Грийнпийс всеки понеделник във Фейсбук.

Какво предстои?

18 май – уебинар, посветен на природосъобразното възстановяване от пандемията

26 май – Що е то „дерогация“ и как тази необичайна дума засяга всички ни?

И още през месец юни!

Ако искаш да гледаш уебинарите от предишните седмици, можеш да го направиш тук:

Уебинар: Опазване на горите в условия на климатични промени:

https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/552357522068410/

Уебинар: Възобновяеми енергийни източници – потенциал и развитие

https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/254258362641827/

Уебинар: „Петъци за бъдеще“. Как младежите пазят климата?

https://www.facebook.com/greenpeacebg/videos/261569891646718/

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина