Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 18/05/2020

„Единственият възможен път за излизане от кризата е към бъдещето. Не можем да си позволим връщане към предишната „нормалност“, защото точно тази неработеща система е рецепта за криза. Обстановка, в която замърсителите не плащат за причинените щети. Система, в която въглищни централи на повече от половин век изгарят отпадъци, а остатъчните въглищната шлака и пепел причиняват разливи в дворовете на хората. Пластмасата в океаните става все повече, а горите се изсичат. Засилват се все повече социалните неравенства и влошава качеството на живот на хората и тяхното здраве. Старото „нормално“ е рецепта за криза.“ Това заяви Деница Петрова, директор на „Грийнпийс“ – България. Организацията настоява за зелено и справедливо възстановяване от кризата с призива „Завръщане в Бъдещето“. Еколозите дадоха своеобразно начало на първата нова седмица от втория етап мерки срещу пандемията в България и представиха доклад с предложения. Сред мерките, за които настояват са:

–          Намаление на въглеродния и екологичния отпечатък от икономическите дейности;

–          Постигане на енергийна независимост, основана на възобновяеми енергийни източници, на национално и местно ниво;

–          Преминаване към безвъглеродни, кръгови и споделени икономически модели;

–          Разработване на финансови и инвестиционни мерки, които приоритизират човешкото развитие, иновациите и качеството на живот пред икономическия растеж.

Призивът е както към институциите и представителите на властта, които взимат ключови решения за нашите споделени ресурси, така и към всеки един от нас и мотивацията, която стои зад нашите ежедневни действия. Посланието е директна препратка към желанието на милиони души по света за възстановяване от кризата към общество, в което здравето на хората и планетата са приоритет, а не към предишното „нормално“ състояние на замърсяване, сеч, изчезване на застрашени видове и свръхпроизводство.

Икономическите прогнози показват, че последиците на пандемията, причинена от Covid-19, ще бъдат дори по-тежки от тези, които се случиха по време на кризата 2008 – 2009 г. Връщането към политиката, провеждана в периода преди временното забавяне на икономиката, означава задълбочаване на климатичната и здравната криза, посочват експертите. Като алтернатива, организацията представя препоръки за посоката на кризисните мерки, икономическите стимули, дългосрочните инвестиции и стратегическите решения, които ще помогнат икономиката ни да се възстанови с по-малко вреди за климата и околната среда и с повече ползи за хората.

Успехът, сигурността и качеството на живот на хората не могат да се основават на стремежа към непрекъснат растеж на брутния вътрешен продукт. Следвайки принципа, че кризата съдържа в себе си решенията, организацията отправя 20 препоръки, насочени към основните заинтересовани страни – компании, общности, институции и домакинства. Възможностите тези заинтересовани страни да работят заедно допълват рамката, символично наречена КОВИД-20.
„Надяваме се, че навременните действия и решимостта да се справим с трудностите могат да превърнат този изпълнен с негативни асоциации акроним в нарицателно име за способността ни да мобилизираме идеите и ресурсите си, за да създадем положителна промяна. Дори преди да избухне настоящата криза, Нова Зеландия прие бюджет, насочен не към икономически растеж, а към увеличаване на благосъстоянието на гражданите. България може да почерпи от идеите на този добър пример“, допълва Деница Петрова.

Заповядай и на уебинара „Завръщане в бъдещето – зелено възстановяване от кризата“ на живо, тази вечер от 18ч. Ще имаш възможност да зададеш и твоите въпроси по темата, като коментар под видеото.

Петиция в подкрепа на каузата, може да бъде подписана тук.

Петиция срещу вноса на отпадъци за изгаряне може да подпишете тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина