„Единственият възможен път за излизане от кризата е към бъдещето. Не можем да си позволим връщане към предишната „нормалност“, защото точно тази неработеща система е рецепта за криза. Обстановка, в която замърсителите не плащат за причинените щети. Система, в която въглищни централи на повече от половин век изгарят отпадъци, а остатъчните въглищната шлака и пепел причиняват разливи в дворовете на хората. Пластмасата в океаните става все повече, а горите се изсичат. Засилват се все повече социалните неравенства и влошава качеството на живот на хората и тяхното здраве. Старото „нормално“ е рецепта за криза.“ Това заяви Деница Петрова, директор на „Грийнпийс“ – България. Организацията настоява за зелено и справедливо възстановяване от кризата с призива „Завръщане в Бъдещето“. Еколозите дадоха своеобразно начало на първата нова седмица от втория етап мерки срещу пандемията в България и представиха доклад с предложения. Сред мерките, за които настояват са:

–          Намаление на въглеродния и екологичния отпечатък от икономическите дейности;

–          Постигане на енергийна независимост, основана на възобновяеми енергийни източници, на национално и местно ниво;

–          Преминаване към безвъглеродни, кръгови и споделени икономически модели;

–          Разработване на финансови и инвестиционни мерки, които приоритизират човешкото развитие, иновациите и качеството на живот пред икономическия растеж.

Призивът е както към институциите и представителите на властта, които взимат ключови решения за нашите споделени ресурси, така и към всеки един от нас и мотивацията, която стои зад нашите ежедневни действия. Посланието е директна препратка към желанието на милиони души по света за възстановяване от кризата към общество, в което здравето на хората и планетата са приоритет, а не към предишното „нормално“ състояние на замърсяване, сеч, изчезване на застрашени видове и свръхпроизводство.

Икономическите прогнози показват, че последиците на пандемията, причинена от Covid-19, ще бъдат дори по-тежки от тези, които се случиха по време на кризата 2008 – 2009 г. Връщането към политиката, провеждана в периода преди временното забавяне на икономиката, означава задълбочаване на климатичната и здравната криза, посочват експертите. Като алтернатива, организацията представя препоръки за посоката на кризисните мерки, икономическите стимули, дългосрочните инвестиции и стратегическите решения, които ще помогнат икономиката ни да се възстанови с по-малко вреди за климата и околната среда и с повече ползи за хората.

Успехът, сигурността и качеството на живот на хората не могат да се основават на стремежа към непрекъснат растеж на брутния вътрешен продукт. Следвайки принципа, че кризата съдържа в себе си решенията, организацията отправя 20 препоръки, насочени към основните заинтересовани страни – компании, общности, институции и домакинства. Възможностите тези заинтересовани страни да работят заедно допълват рамката, символично наречена КОВИД-20.
„Надяваме се, че навременните действия и решимостта да се справим с трудностите могат да превърнат този изпълнен с негативни асоциации акроним в нарицателно име за способността ни да мобилизираме идеите и ресурсите си, за да създадем положителна промяна. Дори преди да избухне настоящата криза, Нова Зеландия прие бюджет, насочен не към икономически растеж, а към увеличаване на благосъстоянието на гражданите. България може да почерпи от идеите на този добър пример“, допълва Деница Петрова.

Заповядай и на уебинара „Завръщане в бъдещето – зелено възстановяване от кризата“ на живо, тази вечер от 18ч. Ще имаш възможност да зададеш и твоите въпроси по темата, като коментар под видеото.

Петиция в подкрепа на каузата, може да бъде подписана тук.

Петиция срещу вноса на отпадъци за изгаряне може да подпишете тук.