Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/01/2021

Техниките за генетично редактиране, т.нар. ГМО2.0, могат да доведат до неочаквани резултати. Това се посочва в доклад  на „За Земята“ и „Приятели на Земята Европа“ относно продуктите на генетичното редактиране. Те се появиха с цел заобикаляне забраните, въведени за традиционните генно-модифицирани продукти. Според природозащитниците обаче следва да бъдат регулирани по същия начин. Непредсказуемостта за последствията върху здравето на хората и околната среда е един от основните аргументи за строгото регулиране, въведено за ГМО. Рискът остава същият и за продуктите на ГМО2.0. Следователно те следва да бъдат регулирани по същия начин, гласи позицията на екологичните сдружения.

Агрохимическата индустрия представя тези нови техники като устойчиво решение, като се стреми да защити своя пазар за индустриални стоки и семена. Понастоящем обаче няма доказателства, че новото поколение ГМО ще изпълни някое от тези обещания, твърдят от „За Земята“.

Новите техники за редактиране на гени модифицират ДНК на растения, животни и микроби, променяйки генетичния материал на организма по начини, които не се срещат естествено и не се получават чрез конвенционално размножаване на растения, заявяват експертите на „За Земята“.

Естествени сортове култури могат да бъдат разработени, за да се адаптират към променящия се климат, а по-малко интензивните форми на земеделие ще ни позволят да храним хората по устойчив начин, гласи позицията на природозащитниците.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина