Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 09/06/2019

Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) подписа договор с Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) за реализацията на проект „Градска екология” с подкрепата Европейски корпус за солидарност и програма „Еразъм+”.

В рамките на една година по проекта се предвижда доброволец от Италия да помага на варненци в решаването на местни екологични проблеми.

Доброволецът ще бъде човек, който е готов да посвети една година от живота си на екологични и устойчиви каузи, включително да пригоди начина си на живот и навиците си към по-осъзнато опазване на околната среда. Ежеседмично той ще се ангажира с кампанията по рециклиране на хартия и други отпадъци, която се провежда от ОЦОСУР в детски градини, училища и други организации на територията на града. Доброволецът ще има ангажимент и в развитието на градската еколаборатория към сдружението. Чрез специализирана апаратура ще се замерват нивата на замърсеност на въздуха с прахови частици, свръхшум и лъчения, ще се води регистър и статистика на тези замервания и ще се уведомяват гражданите при тревожни показатели.

През зимните, есенни и пролетни периоди доброволецът ще подпомага градските инициативи на ОЦОСУР в офиса на организацията – „Кубрик – място за срещи и идеи“. Там ще участва в провеждането на градски работилници за био козметика, домашна битова химия и работа с рециклирани материали, идейни срещи по екологични теми с партньори и съмишленици на организацията, прожекции и дискусии по наболели екологични и устойчиви въпроси.

През лятото ще бъдат организирани акции за почистване на замърсени зони, еко лагери в базата на организацията в с. Езерец и пътуващи изложби и демонстративни кампании с мобилния еко център.

Постоянен ангажимент на доброволеца по време на целия проект е поддържането на собствен блог на английски в страницата на организацията, който да отразява престоя му, както и динамиката и прогреса на проекта през неговия поглед.

Проект „Градска екология“ е ориентиран към привличане вниманието, повишаване информираността и предлагането на устойчиви модели за опазване на околната среда и природосъобразен начин на живот в град Варна. Чрез развитието на три пространства – градско, извънградско и виртуално, комбинирани с мобилни услуги, проектът цели да достигне до по-голяма част от местната общност и да я накара да осъзнае собствената си отговорност и принос към „зеления отпечатък“, който оставяме върху средата, в която живеем.

Проектът обръща специално внимание на свръхконсумацията и генерирането на отпадъци, тяхното разделно събиране и рециклиране, замърсяването на градската среда с прахови частици, свръхшум и лъчения, и употребата на изкуствени козметика и битова химия, които допълнително влияят върху замърсяването на природата.

От 2005 г. ОЦОСУР привлича във Варна доброволци от различни страни на Европейския съюз. Целта е чрез тях да представяме на местно ниво различни гледни точки за култура, екология и младежка активност. През годините успяхме да привлечем представители на шест различни общности. От 2015 г. ОЦОСУР си партнираше с испанската организация Ser Joven, с която реализирахме три последователно успешни проекта. Чрез тях варненските младежи успяха да опознаят културата, да научат повече за екопроблемите и активностите на хората от Северна Испания. През 2018 г. сдружението започна дългосрочно партньорство с организация, която има пряк интерес от доброволчески проекти в областта на екологията – Associazione Joint от Италия. И двете организации си поставят цели за работа с млади хора – развитие на доброволчеството, реализиране на дейности за свободното време в близост до природата, дейности в областта на младежката мобилност.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина