Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 10/09/2020

Калоян Парасков (на първата снимка вляво) е десетокласник от Математическа гимназия – Варна. Това лято той беше доброволец към Обществен център за околна среда и устойчиво развитие. Заедно с Илиян Илиев, Калоян събира хартия за рециклиране за кампанията „Лист по лист“ от офиси, учреждения и учебни заведения във Варна.

Стелиана Калева (на втората снимка вляво) е ученичка в XI клас в Математическа гимназия – Варна. Стелиана за първи път работи като доброволец това лято в различни акции на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие.

 • Какво знаехте за доброволческото преди да дойдете в Обществен център за околна среда и устойчиво развитие?

Калоян: Никога преди това не бях доброволствал. Разбрах от баща ми, че има такава кампания за разделно събиране на хартия. Реших да се включа като доброволец, да пробвам, да разбера как се чувствам.

Стелиана: Нищо, освен това, че съществува.

 • Какво научихте за доброволчеството сега?

Калоян: Вече един месец обикалям с Илиян и събираме хартията от различни обекти. Разбрах колко много хартия и катрон се изхвърлят и не се рециклират. Разбрах, как наистина един тон хартия може да спаси 17 дървета и колко много можеш да рециклираш.

Стелиана:  Не се изисква да вършиш нещо трудно, а в същото време помагаш на хората.

 • По-привлекателна ли ти изглежда сега доброволческата работа?

Калоян: Нямам много опит в работата, при която получаваш пари, но доброволчеството сякаш дава различно усещане, различно чувство. Не мога да го обясня точно. Трябва да се пробва, за да се усети.

Стелиана: Да, със сигурност.

 • Какво ви беше най-интересно?

Калоян: Обикалката по различни обекти, които предават хартия за рециклиране. Половината от тях дори не се бях замислял как изглеждат отвътре. Обиколихме много обекти, които дори не знаех, че са във Варна. Беше наистина интересно.

Стелиана: Всеки път се извършваха разнообразни дейности и имах възможност да общуваш с различни хора.

 • Така ли си представяхте прекарването на лятната ваканция?

Калоян: Не. Мислех си, че ще спя по цял ден, но… Реших да пробвам нещо различно. И наистина беше интересно.

Стелиана:  Донякъде.

 • Какво ще споделите на съучениците си на 15 септември за това как сте прекарали лятото?

Калоян: Вече казах на повечето. Първоначално реагираха малко странно, но след това ме разбраха и дори им стана интересно.

Стелиана: Ще им споделя какво съм правила и как съм си изкарала.

 • Бихте ли им препоръчали да работят като доброволци?

Калоян: Определено. Това наистина е различно преживяване от нормалната работа.

Стелиана: Да, определено.

 • Имате ли планове вече за следващата си ваканция?

Калоян: Искам да се занимавам с доброволческа работа и през учебната година. Все още търся каква да е тя.

Стелиана: Да. И те са почти същите, като през тази.

 • Какви са плановете ви след като завършиш училище?

Калоян: През декември ще кандидатствам за колеж в Германия. Това е нормално училище, но е по-развито отколкото са училищатата тук, в България. Там има хора от всякакви националности и краища на света – Азия, Америка, Африка… Можеш да чуеш и видиш гледната точка на различни хора. Наистина е преживяване.

Стелиана: Бих искала да се реализирам професионално след завършване на университета.

 • В каква сфера бихте искали да се реализирате професионално?

Калоян: Все още не съм много сигурен. Искам да се занимавам с нещо, свързано с математика, статистика. Това е засега, но то всеки момент може да се промени.

Стелиана: Бих искала да се занимавам с химия.

 • В училище учите ли за екология и опазване на околната среда? Откъде се информирате за екологичните проблемите, които ни съпътстват?

Калоян: Имаме точно един час седмично, който е час на класа и е определен да се дискутират подобни теми, но ние, както и в много други училища, не го правим. Щастлив съм все пак, че съм в това училище, в което имам съученици, които наистина се интересуват от политиките, от екологията на стараната и често обсъждаме подобни теми. Говорили сме си за глобалното затопляне, за боклуците, които изхвърляме – къде ги изхвърляме, какво се случва с тях. Това наистина е важно.

Стелиана:  Освен от учебниците, от новините и социалните мрежи.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина