[asvc_header_block title="Дeтска градина е най-новият участник в „Шише върни“" header_font_size="h1"]

Варненската детска градина №3 „Звездичка“ във Варна е най-новият институционален участник в кампанията „Шише върни, книга си вземи“ на Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР). Детското заведение се включи с първите събрани стъклени шишета от медикаменти. Те бяха предадени от учителките на IV група „Теменужка“ в детската градина. Това стана по време на еко урок, воден от председателя на ОЦОСУР Илиян Илиев. В знак на благодарност детската градина ще получи от фонд „Лист“ атласи от образователната поредица „Светът в нашите ръце“.

Екипът и децата на ДГ „Звездичка“ са участници и в кампанията на ОЦОСУР за разделно събиране на хартия „Лист по лист“. Носители са на приза „Екоучилище“. Участват в проекта „Големия лов на растения“ и Програма „Учим за гората“.

През ноември към инициативата „Шише върни, книга си вземи“ се присъединиха още Транспортна библиотека Варна и Пристанищна администрация, които поставиха на своя територия контейнери за събиране на малки стъклени бутилки от парфюми.

За разлика от големите стъклени бутилки за безалкохолни и алкохолни напитки, никой не изкупува за рециклирае малките шишета. Това от една страна е заради специфичните им особености – те са леки, а не рядко по тях има метални или пластмасови части, които допълнително трябва да се отстраняват. Това прави преработката им икономически нерентабилна и те завършват живота си на бунището. А там стъклото е вечно. То не се разлага в природата. Единствено може да промени физическите си свойства под влияние на ултравиолетовите лъчи или радиацията. В същото време стъклото е много лесен материал за рециклиране. Отпадъчното стъкло се загрява до превръщането му в течна форма и моделирането му в нов продукт. За повторното му топене се изразходва 40% по-малко енергия, отколкото за производството на ново стъкло.

Благодарим на завода за стъкло в Белослав, които приеха присърце мисията ни за намаляване на отпадъците и ще преработят стъклените шишенца!


С подкрепата на:

Проектът "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданскатат организация за общността" се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото.
Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Свилена Велчева

Журналист