Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 22/10/2020

Покрай шума за рециклирането на пластмасата, хартията, стъклото… сякаш забравяме един друг не по-малко важен отпадък – храната. Е, какво толкова – ще кажете – тя нали се разгражда лесно и не трови почвата и водите? Това не е съвсем така. Истината е, че ресурсите на планетата се задъхват заради производството на храни, които се пропиляват. В Европа годишно се изхвърлят около 100 милиона тона храна. 53% от тях се падат на домакинствата. Представете си колко милиона литри вода са вложени за производството й?! С колко милиона тона пестициди е натоварена почвата?! Колко енергия и въглеродни емисии са похабени за целта?! А в същото време милиони хора по света гладуват или не се хранят пълноценно.
Икономическите, социални и екологични аспекти на разхищението на храна ще бъдат представени по време на обучение за обучители „Да намалим хранителните отпадъци във Варна“. То ще се проведе на 28 октомври от 10 до 16,30 ч в Социалната чайна (The Social Teahouse) на ул. „Преслав“ 53 във Варна. По време на събитието ще научите полезни идеи и съвети за това, как да намалим изхвърлянето на храна. Ще разберете какво се случва с хранителните отпадъци в България, както и интересни инициативи, кампании и начинания в тази сфера. Чрез игри, филми, куизове и работа в групи ще се запознаете с инструменти и методи за повишаване на осведомеността и насърчаване на действия срещу разхищението на храна от домакинствата, които след това да използвате в своята практика.
Обучението във Варна е част от инициативата „Твоята храна“ на Фондация за биологично земеделие Bioselena (Биоселена). Водещ е Драгомира Раева от #ТвоятаХрана.
Всички участници ще получат сертификат.
Събитието е безплатно. При интерес, заявете включването си чрез регистрация до 27 октомври: https://forms.gle/9CMCDA8oN3m3XeGE8. Местата са ограничени до 15.
Вижте програмата и повече за събитието тук.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина