Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 17/03/2021

Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г. – това е целта на Европейската комисия. Как да го постигнем и с кого да обединим усилията си? Това ще бъде темата на международна онлайн конференция „Засаждане за бъдещето“, организирана под патронажа на външния министър на Чехия Томаш Петржичек. Основната презентация е на европейския комисар Вирджиниус Синкевичус. Гледайте днес, 17 март от 14.00 ч. българско време тук.

В четири работни групи ще бъде дискутирано: Къде и как да се засадят 3 милиарда дървета?; Дървета за устойчиви градове (участие на публичния сектор – Европейска комисия, национални и регионални правителства, градове); Гражданско и корпоративно участие (роля на частния сектор и гражданското общество); Инвестиране в по-зелено бъдеще (финансиране на засаждане на дървета, свързване на публични и частни ресурси, гъвкавост на финансовите механизми).

Отделните работни групи ще излязат с препоръки към Европейската комисия

Конференцията е последвана от обявяване на резултатите от единадесетото издание на конкурса „Европейско дърво на годината“. Церемонията по награждаването ще започне в 16 ч българско време.

СПОДЕЛИ!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина