Автор: Свилена Велчева
Публикувано на 17/03/2021

Засаждане на 3 милиарда дървета до 2030 г. – това е целта на Европейската комисия. Как да го постигнем и с кого да обединим усилията си? Това ще бъде темата на международна онлайн конференция „Засаждане за бъдещето“, организирана под патронажа на външния министър на Чехия Томаш Петржичек. Основната презентация е на европейския комисар Вирджиниус Синкевичус. Гледайте днес, 17 март от 14.00 ч. българско време тук.

В четири работни групи ще бъде дискутирано: Къде и как да се засадят 3 милиарда дървета?; Дървета за устойчиви градове (участие на публичния сектор – Европейска комисия, национални и регионални правителства, градове); Гражданско и корпоративно участие (роля на частния сектор и гражданското общество); Инвестиране в по-зелено бъдеще (финансиране на засаждане на дървета, свързване на публични и частни ресурси, гъвкавост на финансовите механизми).

Отделните работни групи ще излязат с препоръки към Европейската комисия

Конференцията е последвана от обявяване на резултатите от единадесетото издание на конкурса „Европейско дърво на годината“. Церемонията по награждаването ще започне в 16 ч българско време.

АКО ТОВА, КОЕТО ПРАВИМ, Е ВАЖНО ЗА ТЕБ, ПОДКРЕПИ НИ!

Моля, сподели тази информация, за да стигне до повече читатели!

Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността

Проектът „Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската организация за общността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е подобряване информираността на гражданите за ролята на неправителствените организации в обществото. Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Обществен център за околна среда и устойчиво развитие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подкрепи ни с покупка от онлайн магазина