27 години от ядрената авария в т.нар. „таен“ град в Сибир се навършиха тази седмица. Взривът на съоръжението за ядрена преработка в Томск-7 разпръсва големи количества радиоактивност на площ от 120 км², излагайки десетки хиляди хора на повишени нива на радиация. Замърсява въздуха, водата и почвите за десетки години напред. Аварията в Томск-7 се смята се за най-сериозната руска ядрена авария след Чернобил.

Историята

Томск-7 е бил „секретен“ център в Сибир до 1992 г., когато се връща към историческото си име Северск. В него се намират няколко ядрени съоръжения за мащабно производство на плутоний и уран за ядрено гориво и оръжия, включително преработка на отработено гориво. Затвореният град е бил дом на около 100 000 работници и техните семейства. Една от най-тежките аварии в историята на руската ядрена индустрия се случи в съоръжението за преработка на Томск-7 на 6 април 1993 г. В този ден работниците изсипват азотна киселина в резервоар, за да отделят плутоний от отработеното ядрено гориво. Не е ясно дали произшествието е причинено от човешка или техническа грешка. Смята се, че липсата на сгъстен въздух е причинила прегряване на сместа от азотна киселина, уран и плутоний, като е достигнала критична температура само за няколко минути. Последвалата експлозия събаря стени на два етажа на комплекса, а започналият пожар изхвърля около 250 м³ радиоактивен газ, 8,7 кг уран и 500 г плутоний в околната среда. Това възлиза на около 30 тера-бекерел (тера = трилион) бета- и гама-излъчватели и около 6 гига-бекерел (гига = милиард) плутоний-239. Площ от 1500 м² около централата е силно замърсена, докато радиоактивното изпускане покрива територия от 120 км². Взривът в Томск-7 е класиран на ниво 4 от Международната скала за ядрени и радиологични събития (INES), сравним с ядрената авария в Токаймура, Япония през 1999 г.

Въздействие върху здравето и околната среда

Радиоактивният снеговалеж в дните след бедствието създава горещи точки с нива на радиация до 30 µGy /h – приблизително 100 пъти над нормалната фонова радиация. Почвите в районите, засегнати от радиоактивни отпадъци, показват значително повишени нива на цезий-137 и стронций-90. Цезий-137 може да причини солидни тумори и генетични дефекти при вдишване или поглъщане чрез храна или вода, докато стронций-90 е доказан причинител на левкемия.

С помощта на чуждестранни специалисти първоначалните операции за почистване успяват да съберат и отстранят около 577 г плутоний от района около Томск-7. Интересното е, че само около 450 г плутоний е присъствал в басейна преди експлозията, което предполага нерегистрирани предишни течове от съоръжението. Дори месеци след експлозията пробите от сняг продължават да показват повишени нива на радиоактивни изотопи като плутоний, уран, цирконий, рутений, церий, ниобий и антимон. Според ​​норвежката екологична неправителствена организация „Беллона“ (Bellona), в ядреното съоръжение „Томск-7“ са възникнали около 30 големи аварии, отделящи около 10 g плутоний в атмосферата всяка година. Организацията документира и големи количества ядрени отпадъци от 50-годишното производство на плутоний, натрупани в района на ядреното съоръжение. Изхвърлени в подземни депа или изпомпвани в открити басейни, те представляват постоянна заплаха за здравето на населението. През 2008 г. проучване установява повишени нива на плутоний и цезий-137 в почвите и водните проби, което говори за продължаващи течове.

Перспективи

Някои реактори в Томск-7 са затворени през юни 2008 г., след споразумението от 2003 г. между Русия и САЩ за премахване на производството на оръжеен плутоний. Преработката на отработеното гориво и изхвърлянето на ядрени отпадъци в помещенията на така наречения Сибирски химически комбинат продължават. Въпреки откритите повишени нива на плутоний, стронций, цезий и други радиоактивни частици в почвата и водата, не са провеждани значими медицински изследвания върху местното население. През 2001 г. окръжен съд в Томск се произнася по дело на засегнати жители на село Георгиевка срещу Сибирския химически комбинат. Съдът осъжда компанията да изплати на всеки ищец обезщетение в размер на 860 щатски долара. По време на изслушванията 14 от 26-те жалбоподатели умират вследствие на компрометирано от ядреното производство здраве, посочват от  фондация „Беллона“.